CALorie is een coöperatieve vereniging met 200 betalende leden. Het bestaat uit een bestuur, diverse werkgroepen en natuurlijk leden. CALorie werkt samen met tal van bedrijven, overheden en organisaties. We staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 50783467.

Lees meer over onze werkwijze in:

of in: