Over CALorie

Over CALorie

CALorie bestaat sinds 2010. Het is een burgerinitiatief. Tientallen burgers zetten zich inmiddels belangeloos in. De gemeente Castricum steunt ons waar mogelijk, net als talloze ondernemers. Maar CALorie is en blijft onafhankelijk. Iedereen heeft één stem, ongeacht achtergrond of portemonnee. Enthousiasme en een positieve instelling is alles wat telt.

Calorie-energie-castricum-voorbeeld-foto-1
Calorie-energie-castricum-voorbeeld-foto-1

Ons doel is een energie-onafhankelijk Castricum in 2030. We zijn in 2010 begonnen met de promotie van groene stroom uit de regio en energiebesparing. Sinds 2013 wekken we stroom op uit zonne-energie, o.a. via de zonnecentrale op de Schulpstet. We bereiden meer en grootschaliger energieopwekking voor.


In de algemene ledenvergadering van 16 mei 2017 kwam de vraag naar voren hoe CALorie haar doelen wil gaan behalen. Om die vraag te beantwoorden heeft CALorie een routekaart ontwikkeld. Deze ‘routekaart van CALorie’ toont hoe wij ambitieus én realistisch aan onze doelen werken. Van de routekaart is ook een samenvatting gemaakt en een mindmap.


Wil je meer weten over hoe onze coöperatie georganiseerd is? Klik dan hier voor de statuten van onze vereniging. In ons Huishoudelijk Reglement (versie juni 2021) is vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van onze leden en hoe de contributie geregeld is.