Over CALorie

Over CALorie

CALorie bestaat sinds 2010. Het is een burgerinitiatief. Tientallen burgers zetten zich inmiddels belangeloos in. De gemeente Castricum steunt ons waar mogelijk, net als talloze ondernemers. Maar CALorie is en blijft onafhankelijk. Iedereen heeft één stem, ongeacht achtergrond of portemonnee. Enthousiasme en een positieve instelling is alles wat telt.

Calorie-energie-castricum-voorbeeld-foto-1
Calorie-energie-castricum-voorbeeld-foto-1

Ons doel is een energie-onafhankelijk Castricum in 2030. We zijn in 2010 begonnen met de promotie van groene stroom uit de regio en energiebesparing. Sinds 2013 wekken we stroom op uit zonne-energie, o.a. via de zonnecentrale op de Schulpstet. We bereiden meer en grootschaliger energieopwekking voor.

 


In de algemene ledenvergadering van 16 mei 2017 kwam de vraag naar voren hoe CALorie haar doelen wil gaan behalen. Om die vraag te beantwoorden heeft CALorie een routekaart ontwikkeld. Deze ‘routekaart van CALorie’ toont hoe wij ambitieus én realistisch aan onze doelen werken. Van de routekaart is ook een samenvatting gemaakt en een mindmap.


Wil je meer weten over hoe onze coöperatie georganiseerd is? Klik dan hier voor de statuten van onze vereniging. In ons Huishoudelijk Reglement (versie juni 2021) is vastgelegd wat de rechten en plichten zijn van onze leden en hoe de contributie geregeld is.

Doe mee

1. Aanmelden als lid

Lid worden van CALorie betekent dat je deel uitmaakt van een groep mensen die duurzaamheid belangrijk vindt en het levert praktische (en financiële) voordelen op. Alleen leden van CALorie kunnen zich inschrijven voor onze diensten, bijv. het maken van een warmtescan of een energiegesprek. Ook organiseren we diverse activiteiten zoals lezingen, cursussen en discussie-avonden.

Het lidmaatschap van CALorie bedraagt € 20,00 per kalenderjaar. Dit bedrag zal worden geïnd via automatische incasso. Word je lid van CALorie nadat de contributiegelden voor dat jaar al geïnd zijn (in maart/april), dan gaat de betaling van het lidmaatschapsgeld in bij de contributieronde van het daarop volgende jaar.

Om lid te worden van CALorie en schrijf je je in op ons leden- en aanmeldportaal.

Calorie-energie-castricum-voorbeeld-foto-1

2. Aanmelden voor onze diensten

CALorie biedt verschillende diensten:

 1. Diensten van onze energiecoaches:
  • Kijken bij de Buren: de ervaringen horen van een ander lid van CALorie,
  • Energiescan: stappenplan opstellen voor verduurzaming van jouw woning,
  • Warmtescan: controle van de woning op warmtelekken,
 2. Diensten via onze energiecoaches:
  • Energie-advies: maatwerkadvies voor verduurzaming van jouw woning.
 3. Verduurzaming bedrijven, o.a. op de Castricummerwerf. Aanmelden van deze dienst is alleen mogelijk voor bedrijven.
 4. Ondersteuning van de (jaarlijkse) gemeentelijke collectieve inkoopactie zonnepanelen. Deze dienst wordt uitgevoerd door Duurzaam Bouwloket Castricum.

Alleen leden van CALorie kunnen zich opgeven voor onze eigen diensten (1, 2 en 3). Het lidmaatschap van CALorie bedraagt 20 euro per jaar (2021).
Deelname aan de collectieve inkoopactie zonnepanelen (4) staat open voor alle huishoudens in de gemeente Castricum

Leden kunnen zich aanmelden voor een dienst door eerst in te loggen op ons leden- en aanmeldportaal en vervolgens zich aan te melden voor een dienst. Ben je nog geen lid en wil je gebruik maken van de diensten voor onze leden? Meld je dan eerst aan als lid. Zodra je lidmaatschap bevestigd is, kan je je aanmelden voor de diensten voor onze leden. 

Aan een actie of  gratis dienst kunnen ook niet-leden deelnemen. Wel vragen wij iedereen zich daarvoor te registreren. Wil je nu (nog) geen lid wilt worden maar wel aan een actie deelnemen? Registreer je dan als ACTIELID.   Je ontvangt dan een mail met inloggegevens.

 

3. Aanmelden als vrijwilliger

Je kan natuurlijk ook vrijwilliger worden bij CALorie. Je kan deelnemen aan een van onze werkgroepen of je aanmelden als bestuurslid. Maar we zijn ook altijd op zoek naar mensen die incidenteel een handje kunnen helpen: bij het verspreiden van posters of flyers, om mee te denken over de start een nieuwe actie of te helpen bij de uitvoering daarvan.

Wil jij vrijwilliger worden, structureel of incidenteel? Stuur dan een mailtje naar voorzitter@calorieenergie.nl.

 

4. Aanmelden voor onze nieuwsbrief

Op onze site zetten we regelmatig nieuwsberichten over wat wij doen, over (nieuwe) subsidieregelingen, over het werk van anderen en over duurzame energie in het algemeen. In onze nieuwsbrief zetten we elke 3 weken een overzicht van alle nieuwe berichten op onze site.

Klik hier om je te abonneren op onze nieuwsbrief.