CALorie bestaat sinds 2010. Het is een burgerinitiatief. Tientallen burgers zetten zich inmiddels belangeloos in. De gemeente Castricum steunt ons waar mogelijk, net als talloze ondernemers. Maar CALorie is en blijft onafhankelijk. Iedereen heeft één stem, ongeacht achtergrond of portemonnee. Enthousiasme en een positieve instelling is alles wat telt.

Ons doel is een energie-onafhankelijk Castricum in 2030. We zijn in 2010 begonnen met de promotie van groene stroom uit de regio en energiebesparing. Sinds 2013 wekken we stroom op uit zonne-energie, o.a. via de zonnecentrale op de Schulpstet. We bereiden meer en grootschaliger energieopwekking voor.

Leer ons in twee minuten kennen met deze flyer of kijk hier voor de oprichtingsakte, jaarrekeningen en andere informatie.