Oudste zonnepanelen van Castricum worden vervangen

 In Nieuws

Aan Het Lageland in Castricum ligt een huis met één  van  de allereerste zonnestroominstallaties  van Nederland. Het Zonnehuis bestaat inmiddels 26 jaar. 26 jaar geleden kwam hier de heer Sjoerdsma wonen en die zorgde ervoor dat het huis zonder aansluiting op het stroomnet fungeerde. Een unieke technische prestatie in die tijd. Na jaren trouwe dienst is het tijd om de zonnepanelen op het dak te vervangen. Voor de experts onder u: de aansluitdozen aan de achterzijde van de panelen hebben losgelaten.

De techniek van zonnepanelen is flink verbeterd in al die jaren. Nu hoeft Sjoerdsma 1,5 keer minder zonnepanelen op zijn dak te leggen voor eenzelfde opbrengst.

Hoewel alle onderdelen van het (gesloten) systeem blijven, wordt de opzet iets anders. Het kantoor van de heer Sjoerdsma is tot nu aangesloten op het net en dus niet op het gesloten systeem. Bij vernieuwing van de zonnepanelen wordt het kantoor echter ook op het systeem aangesloten. En het hele systeem wordt nu op het net aangesloten. Er wordt nog steeds naar gestreefd om volledig zelf in energie te voorzien, maar in gevallen van nood is daar nu toch ook het net.

Voor de zonnepanelen heeft hij offerte aangevraagd bij de Lokale Zonnepanelen Actie van CALorie, de lokale coöperatie voor duurzame energie. Onder regie van CALorie heeft een lokale combinatie van bedrijven en organisaties een aanbod ontwikkeld met lage prijzen en ontzorgende service. Deze actie duurt tot eind februari. Zie verder www.calorieenergie.nl.

Zonnehuis