Never a dull moment :)?

U hoeft zich de komende weken niet te vervelen, want er staan een aantal bijeenkomsten in de woonkernen gepland: Dinsdag 29 oktober: bijeenkomst ‘wijkaanpak Noord-End’, door Duurzaam [...]

Stukken voor de ALV

Hierbij de stukken die behandeld zullen worden op de Algemene Ledenvergadering van CALorie op 25 september 2019 om 20 uur in Heeren van Limmen calorie-begroting van 2019 Balans en de verlies en [...]

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Onze Algemene Leden Vergadering 2019 zal worden gehouden op woensdag 25 september in De Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103  1906 AJ Limmen. Behalve het “verplichte” formele deel met aandacht [...]

Warmteverkenning Castricum

Inmiddels is er met een raadsinformatieavond van 16 mei 2019 weer een kleine stap gezet door het college. Het onderzoeksbureau Over Morgen presenteerde haar onderzoek naar mogelijke wijkaanpak en [...]

Onderzoek naar warmtepompen

11 lessen CALorie heeft afgelopen maanden onderzoek gedaan naar ervaringen met warmtepompen in Castricum en omstreken. Op basis van dertien ervaringen hebben we een lijst opgesteld met [...]

Werkgroep Collectieve Warmte

Met enthousiasme zijn vijf vrijwilligers voor CALorie in de Werkgroep Collectieve Warmte gestapt. Wat is nou precies de afbakening van het ‘werkveld’ van deze groep? Samen kwamen we [...]