ALGEMENE LEDENVERGADERING

Onze Algemene Leden Vergadering 2019 zal worden gehouden op woensdag 25 september in De Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103  1906 AJ Limmen. Behalve het “verplichte” formele deel met aandacht [...]

Warmteverkenning Castricum

Inmiddels is er met een raadsinformatieavond van 16 mei 2019 weer een kleine stap gezet door het college. Het onderzoeksbureau Over Morgen presenteerde haar onderzoek naar mogelijke wijkaanpak en [...]

De Ledenavond

Voor onze leden was er 9 april een ledenavond. Deze begon met een lezing van Odile Rasch. Zij is als ‘Programma-manager Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord’ nauw betrokken [...]

Klimaatmars in Amsterdam

Op 10 oktober gingen we naar Amsterdam om daar de protesteren voor het klimaat. Velen uit Castricum gingen 10 maart naar Amsterdam om deel te nemen aan een heuse protestmars. Voor mijzelf was het [...]