Nieuws uit de werkgroep Verduurzaming VvE (Vereniging van Eigenaren)

Verduurzaming woningen met VvE’s

Wat is gedaan de afgelopen jaren?
In de afgelopen jaren zijn twee goed bezochte bijeenkomsten voor besturen van VvE’s georganiseerd.
Guus Wattel, lid van de werkgroep VvE, heeft 1-op-1 gesprekken gehad met besturen van meerdere VvE’s. Ook makelaar Dick van Amsterdam, beheerder van een aantal VvE’s, is mede daardoor enthousiast geworden voor VvE-verduurzaming.

Dat alles heeft geleid tot maatwerkadviezen betreffende verduurzaming voor de volgende VvE’s:
Met als resultaat:

 1. Energie advies afgerond en gestart met realisatie van de verduurzamingsacties
  • VvE Landzicht 40 appartementen,
  • VvE Duinzicht 40 appartementen,
  • VvE Lathyrus 15 appartementen.
 2. Energieadvies in behandeling:
  • VvE Dorpsstraat/Cieweg,
  • 8 appartementen en 2 bedrijven,
  • VvE De Weere 120 appartementen.
 3. Verkennende gesprekken worden gevoerd met:
  • VvE Laan van Albert’s Hoeve 6 appartementen,
  • VvE Fien de la Mar 25 appartementen.

We zijn dus goed op weg en de ervaringen met de aanpak zijn positief.

Plannen 2021
Deze plannen zijn erop gericht om nog meer VvE’s te bewegen een energieadvies aan te vragen en stappen te gaan zetten naar verduurzaming. Het maken van een energieadvies wordt zwaar gesubsidieerd. Daardoor zijn de kosten daarvan voor de grotere ( > 8 woningen) VvE zeer draagbaar. Dit geldt echter niet voor de kleinere VvE’s.

De initiatieven die we willen nemen zijn erop gericht om de ervaringen van VvE’s die al gestart zijn met verduurzaming te delen met andere VvE’s.
Verder kunnen we VvE’s nader informeren omtrent de mogelijke subsidies voor het opstellen van een energieadvies. Dit kan gebeuren door algemene informatieavonden of presentaties in hun algemene ledenvergaderingen.
We werken eraan om voor de kleine VvE’s en tegemoetkoming in de kosten te geven waardoor ze ook tegen redelijke kosten een advies kunnen laten maken.

Voor verdere vragen kun je terecht bij:

Hans Gaillard: hans.Gaillard@calorieenergie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *