Nieuws van de ODE decentraal

 In Nieuws

De ODE is de Organisatie voor Duurzame Energie. ODE Decentraal is de grootste belangenvereniging van duurzame energieproducenten en -consumenten in Nederland. Ze vertegenwoordigen tienduizenden mensen.
Ze zijn een onafhankelijke vereniging die opkomt voor de duurzame energiebelangen van hun leden. De ODE geeft regelmatig een nieuwsbrief uit. Ook worden er bijeenkomsten georganiseerd.

Leave a Comment