Allereerst natuurlijk een heel goed 2020 toegewenst aan u allen namens Transitie Castricum en CALorie. Zo’n gezamenlijke borrel heeft wel een nadeel, er zijn twee praatjes. Ik zal de spits afbijten namens CALorie en probeer het kort te houden.

Het is gebruikelijk om bij dit soort gelegenheden terug te kijken naar het voorbije jaar. Dat was inderdaad een bijzonder jaar voor onze energiecoöperatie. Het kabinet dat zich het groenste kabinet allertijden noemt heeft een klimaatakkoord voor elkaar weten te krijgen en er is een klimaatwet aangenomen. Feitelijk moet je dus stellen dat datgene waar CALorie zich al 10 jaar (waarover zo direct meer) actief voor inzet nu gemeengoed is geworden en gewoon overheidsbeleid is.

Zo simpel, is het natuurlijk niet. Urgenda moest via een jarenlange juridische procedure de overheid dwingen zich aan haar eigen beleid te houden. Maar het moet gezegd, er gebeurt heel veel, nu misschien nog wat achter de schermen maar dat zal binnenkort ook wel anders worden.

Het jaar 2020 wordt voor CALorie zo mogelijk nog bijzonderder dan 2019. Op 6 september is het namelijk precies 10 jaar geleden dat we als coöperatieve vereniging UA bij de notaris zijn opgericht. En wat is er veel verandert in die 10 jaar! In die eerste jaren telde de gemeente Castricum welgeteld een halve ambtenaar voor duurzaamheid en was de plaatselijke politiek al lang blij dat die samen met CALorie plannen maakte die dan  door CALorie werden uitgevoerd en konden worden geboekt als gemeentelijke inspanning voor duurzaamheid. Die tijd ligt inmiddels achter ons. Er is nu –in BUCH verband- een heel cohort aan beleidsambtenaren, regisseurs energietransitie en zelfs een regisseur warmtetransitie. De gemeente heeft in het kader van het klimaatakkoord van het Rijk verantwoordelijkheid gekregen voor de uitvoering daarvan.

Dat alles betekent op het eerste gezicht dat we onszelf als CALorie  wel kunnen opheffen. Als we gewoon doorgaan en blijven doen wat we deden denk ik dat dat inderdaad een optie is.

Toch denk ik dat er wel degelijk bestaansrecht is voor een burgerinitiatief als CALorie. Wij, als burgers, moeten de overheid wel scherp houden en aanspreken op hun eigen beleid. De Urgenda zaak toont dit klip en klaar aan. Maar het moet en kan ook veel positiever. Ik zie 3 pijlers voor CALorie, die in de energietransitie -die onherroepelijk voor de deur staat- van belang zullen zijn:

  1. De dialoog met de inwoners van onze gemeente in de breedste zin. Allereerst natuurlijk luisteren naar de inwoners en daar gericht op acteren door voorlichtingsacties over alles wat op ons afkomt. Ook zullen we ons met (professionele hulp) moeten gaan richten op de jeugd. Het is tenslotte hun wereld waar we het over hebben.
  2. Gezamenlijke grootschalige opwekking. Daarbij denk ik allereerst aan zonneprojecten op daken of grondgebonden; maar wellicht ook aan door burgers (mede)gefinancierde windmolens en ook aan aardwarmteprojecten. Nadat het een paar keer op het laatste moment afketste lijkt 2020 weer een groot gezamenlijk zonneproject van de grond te kunnen komen. U hoort nog van ons.
  3. De derde pijler gaat over de befaamde 50/50 regel die als ambitie (maar zonder verplichting) is opgenomen in de Regionale Energie Strategie van de overheid; die regel houdt in dat als het even kan burgers voor 50% participeren. Dat is wel mooi op papier gezet maar niemand heeft nog een idee hoe dat zou kunnen worden ingevuld, en al helemaal niet in de specifieke situatie in onze gemeente. Daar moeten we op een of andere manier induiken en met externe, specialistische hulp helderheid over zien te krijgen.

Ik ga er een punt achter zetten. Maar niet dan nadat ik nog een applaus vraag voor Harmen Brandse. Harmen is bestuurslid geweest vanaf de oprichting 10 jaar geleden, de laatste jaren als penningmeester. Op de laatste Algemene Leden Vergadering hebben we afscheid genomen van Harmen, maar omdat we nog geen nieuwe penningmeester hebben blijft hij ons gelukkig nog een paar maanden helpen. Dank Harmen voor al je inspanning!

APPLAUS

O ja, heeft u enige ervaring met financiën en draagt u CALorie een goed hart toe dan kunt u ons helpen als nieuwe penningmeester. Meld je dan bij mij.

Tot slot, we zijn gewoon een vereniging en moeten zuinig omgaan met de penningen. De eerste consumptie is voor rekening van CALorie/Transitie Castricum. Eventuele vervolgconsumpties kunt u zelf bij de kassa afrekenen of u kunt uw bijdrage kwijt in de doos bij deur.