Nieuwe energiecoaches in Werkgroep duurzaam wonen en extra mogelijkheden voor (gratis) advies

 In Acties CALorie, Collectieve duurzame energie, Lopende acties, Nieuws, Regelingen Provinciale/Regionale overheid

Onze energiecoaches komen (straks) bij u thuis!

Nieuwe energiecoaches
Ook al is het onmogelijk om in deze tijd keukentafelgesprekken te voeren met bewoners van onze gemeente over de verduurzaming van hun woningen, dat wil niet zeggen dat we stil zitten bij CALorie. In de afgelopen periode zijn er maar liefst 4 mensen opgeleid tot energiecoach. Dat betekent dat we nu een extra ruim team hebben om, zodra de richtlijnen dat toestaan, bezoeken af te leggen om woningeigenaren te ondersteunen bij hun verduurzamingspad.

Gratis warmtescan en EHBE
We kunnen een 100-tal acties gratis aanbieden aan de inwoners van  Castricum. Deze worden betaald uit de RRE-subsidie. Deze acties zijn een warmtescan of een zgn. EHBE (Eerste Hulp bij Energiebesparing). De EHBE is een nieuwe dienst van CALorie, waarbij wij bewoners helpen met het uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen. Vanwege de coronabeperkingen kunnen deze acties op dit moment niet direct uitgevoerd worden.  Maar je kunt je er wel al voor opgeven. Het totale aantal is immers beperkt tot 100.

Aanmelden kan op deze webpagina.

Na Corona weer aan de slag
Als de coronabeperkingen achter de rug zijn, kunnen we weer van start met onze keukentafel gesprekken. De energie coaches staan te trappelen om weer aan de slag te kunnen gaan. We kijken er allemaal naar uit.

Leave a Comment