Het afgelopen jaar hebben we met een groep (ervarings-)deskundigen een aantal lessen getrokken, die nuttig kunnen zijn voor mensen die overwegen om een  warmtepomp aan te schaffen. Warmtepompen zijn niet meer weg te denken uit de energietransitie, maar aanschaf en gebruik vergen wel de nodige voorbereiding en aandacht. Onlangs zond Radar een item uit over warmtepompen, dat wel aansluit bij onze geleerde lessen, in het bijzonder ook de laatste les. https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/488032/Radar.html.

Ook nuttig: RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, dat de subsidieverlening voor duurzame maatregelen uitvoert) start een onderzoek naar de  prestaties van warmtepompen. Pompeigenaren die willen meedoen kunnen zich daarvoor opgeven:

https://www.vakbladwarmtepompen.nl/sector/nieuws/2019/09/rvo-start-onderzoek-naar-prestaties-warmtepompen-in-woningen-1015183?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.64675887.1487012511.1569839055-1933910119.1569839055