www.bcrg.nl    controle certificaat

https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/subsidie-energiebesparing-eigen-huis/  subsidiemogelijkheden

https://www.milieucentraal.nl    besparingscijfers

https://www.consuwijzer.nl/energie   voor adviezen

https://www.joostdevree.nl/index.shtml  vragen over bouw en installaties

https://missieenergie.nl met leesbare teksten over toepassen aardwarmte, biogas, waterstof, …

https://larsboelen.nl   blog en kennisbank

https://www.zonatlas.nl/start/  kijk waar zonnepanelen geplaatst kunnen worden

https://solarmagazine.nl/home volg de ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie

https://www.installatie.nl/blogs/koop-geen-warmtepomp-neem-een-cv/

https://www.ecn.nl/nl/nieuws/item/stille-warmtepomp-ecn-kan-energieverbruik-woning-halveren/

https://www.gasunie.nl/nieuws/zeven-partijen-testen-tien-hybride-warmtepompen

https://www.energiesubsidiewijzer.nl

https://www.heilooenergie.nl  de site van energie Heiloo

https://www.energielabel.nl/woningen/zoek-je-energielabel/  voor het voorlopige label

https://www.planviewer.nl   de site geeft de gegevens van een huis

https://www.energieverbruiksmanagers.nl    om inzicht te krijgen in het energieverbruik

https://www.zonurencalculator.nl/sun_hours_calculation  vergelijk jouw opbrengst met het aantal zonuren

link naar duurzame huizen pagina voor Castricum

https://woonduurzaam.nl    gratis gericht advies

Welke subsidie is er voor jou beschikbaar. Daar geeft de EnergieSubsidie wijzer site antwoord op

Duurzaam verbouwen in 4 stappen, artikel uit Eigen Huis tijdschrift

Voor blogs over de verbouwing, lessons learned, etc. zie verhaal van Guus Wattel

Filmpjes over Guus Wattel zijn verbouwing tot Nul op de Meter: huis in wording en een rondleiding

Factsheet van Guus Wattel