Laatste nieuws vanuit aardwarmte

 In Nieuws

Op de publieksavond in februari hebben we de eerste ideeën besproken voor toepassen van geothermie als warmtebron voor Castricum. Een verslag en getoonde presentaties zijn op de website te vinden.

Inmiddels heeft de Werkgroep Aardwarmte al veel gesprekken gevoerd en werden ter inspiratie locaties bezocht met een warmtenet. Bijvoorbeeld in Purmerend is een groot deel van de stad aangesloten op een warmtenet. In Pijnacker worden appartementen van de woningbouwvereniging Rondom Wonen verwarmd met de aardwarmte die bij een naastgelegen tuinder wordt gewonnen.

Er is overleg met HVC (HuisVuilCentrale) in Alkmaar, zij zijn actief met aanleg van warmte netten. Met de gemeente is gesproken over de noodzakelijke Warmte transitie atlas WTA: een onderzoek naar de kansrijke warmtebronnen voor Castricum. Een eerder onderzoek van CE-Delft (besproken op de informatieavond) wees in de richting van aardwarmte voor oudere wijken en warmtepompen voor individuele toepassing.

Onze eerste verkenning is zo ongeveer af: Kosten van aanleg “put”  en voor warmtenet; het aantal aan te sluiten woningen en gebouwen; de benodigde financiering. Nu eerst het WTA, start van dat onderzoek wacht op goedkeuring. Kortom: volop actie, veel nog uit te werken maar we weten nu wat nodig is. Na gereedkomen van het WTA wordt duidelijk welke wijken. Ook zeker is dat wanneer het warmtenet er mocht komen, dat niet eerder dan over 7~10 jaar gerealiseerd zal zijn. 

Voor wie nu van het gas af wil zijn er gelukkig goede andere mogelijkheden in een combinatie van isoleren en zelf opwekken met zonnepanelen en warmtepomp.

Leave a Comment