Klimaatmars 2022

Dit is gelukkig niet de Aarde maar Mars met een atmosfeer die maar 0,6% van die van de aarde bedraagt, hoofdzakelijk bestaand uit koolstofdioxide met slechts sporen van zuurstof. Terwijl een klimaatcrisis de leefbaarheid op aarde ernstig bedreigt, zijn multimiljardairs als Elon Musk bezig om ruimtereizen naar Mars mogelijk te maken om daar een menselijke kolonie te kunnen vestigen. Het is toch ongelofelijk dat enorme hoeveelheden geld, grondstoffen en energie worden en zullen worden ingezet om de mens naar een plek te brengen die aantoonbaar niet voor menselijk leven geschikt is? In plaats daarvan zouden alle middelen ingezet moeten worden om onze unieke planeet te behoeden voor onbewoonbaarheid.

De mogelijke gevolgen van het toenemende broeikaseffect door ons gebruik van fossiele brandstoffen zijn zo heftig dat veel mensen zich onmachtig voelen om daar iets aan te veranderen en daarom maar vertrouwen op technische oplossingen.
De wetenschappelijke rapporten van het IPPC laten echter duidelijk zien dat klimaatverandering al jaren plaatsvindt en dat bij het bereiken van bepaalde omslagpunten (vrijkomend methaan uit permafrost en het verdwijnen van te veel sneeuwoppervlakten) een mondiale klimaatcrisis een feit is.

Elke individuele bijdrage aan een vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen is wenselijk en welkom, maar het zet pas zoden aan de dijk als regeringen het klimaat prioriteit 1 geven bij de te nemen politieke beslissingen. Beschikbare middelen moeten ingezet worden voor ondersteuning van de energietransitie, met name voor degenen die daar zelf de middelen niet voor hebben. Dus niet voor subsidies of vrijstelling van belastingen voor vervuilende bedrijven zoals de aardolie-industrie en de luchtvaart.

Je hoeft geen milieuactivist te zijn om van de overheid, landelijk en lokaal, te eisen dat er alles aan gedaan wordt om ook voor de aardebewoners in 2050 hun toekomst veilig te stellen door NU de juiste maatregelen te nemen.

De Klimaatmars 2021 in Amsterdam bracht 40.000 mensen op de been en daardoor kwam het klimaat na de pandemie weer op de agenda van de politieke partijen. We willen proberen deze indrukwekkende demonstratie te overtreffen en daarom deze oproep om zondag 19 juni massaal naar Rotterdam te komen.

De Klimaatcoalitie Castricum stelt voor dat Castricummers gezamenlijk per trein naar Rotterdam reizen. Dat verkleint de drempel voor degenen die anders in hun eentje zouden demonstreren en maakt zowel de heen- als de terugreis mogelijk met 40% korting. Er zijn in andere BUCH- gemeenten ook initiatieven om gezamenlijk te reizen. Bij genoeg enthousiasme gaan we als een afvaardiging van alle BUCH-gemeenten.

Geef je bij voorkeur op bij hansvandervecht@gmail.com zodat we kunnen communiceren over de groepssamenstelling en de vertrektijd (voorlopig 11.14 uur). Verdere lokale informatie op www.facebook.com/klimaatcoalitiecastricum

1 reactie

  1. In de email ‘Nieuwsbrief 27 mei 2022 ledenmiddag’ staat een verwijzing naar ‘Klimaatmars 2022’ maar die link werkt niet. En de pagina ‘Klimaatmars 2022’ begint wel heel raar met ‘Dit is gelukkig niet de Aarde maar Mars…’. Volgens mij hoort daar nog een foto van boven te staan van Mars maar door de automatische header illustratie wordt deze afgedekt… denk ik.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.