Hoe willen we in Castricum van de gaskraan af?

Energietransitie…Straks van het gas af…

Maar hoe krijgen we het dan ’s winters warm? Dat zijn vraagstukken, die ons bezig houden. De gemeente Castricum heeft in oktober 2020 de Visie Aardgasvrije Wijken vastgesteld. Daarin kun je lezen, wat er komt kijken bij het ‘aardgasvrij’ maken van de gemeente. En ook hoe en met wie daar stappen in worden gezet.

CALorie denkt mee

CALorie is uitgenodigd mee te denken. Begonnen wordt met het maken van een wijkuitvoeringsplan voor de wijk Noord-End. CALorie zet zich ervoor in om bewoners daarbij zoveel mogelijk invloed en zeggenschap te geven.

In 2019 is uit de Werkgroep aardwarmte de Stichting Aardwarmte Castricum ontstaan. Die heeft onderzocht of en hoe Castricum gebruik zou kunnen maken van aardwarmte. En wat daar dan aan investeringen voor nodig zijn. De gemeente heeft hierop in 2020 een haalbaarheidsonderzoek laten doen. Aardwarmte (b)lijkt daaruit op korte termijn niet haalbaar/ betaalbaar.

Warmtenetten: met welke energie?

De aanleg van één of meer warmtenetten lijkt in ieder geval nodig. Sowieso is het verstandig om niet op één paard te wedden. Er zal veel en brede inzet nodig zijn om ook zonder gas te kunnen verwarmen en koken. En misschien betekent dat dan wel dat er in delen van de gemeente kleine collectieve warmtenetten komen. Bijvoorbeeld gevoed door warmte uit het riool. Of Warmte-Koude-Opslag. En ergens anders weer een grootschalig warmtenet. Of buurten die met (gedeelde?) warmtepompen op temperatuur worden gehouden.

Denk jij ook mee?

Hoe dan ook, we vinden het van belang dat die ontwikkelingen mèt de bewoners kunnen en moeten plaatsvinden. Sterker nog: als het maar even kan, zouden bewoners hier medeproducenten en –beheerders moeten zijn. Duurzame warmte, dichtbij en zoveel mogelijk in eigen beheer. Heb jij zelf ideeën om in jouw straat of buurt aan de slag te gaan met andere vormen van verwarmen dan met aardgas? En wil je daarbij niet wachten op de gemeente? Laat het ons weten! Wij denken graag met je mee!

Maar hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Om daarover gedachten en plannen te ontwikkelen, heeft CALorie de Werkgroep Collectieve Warmte ingesteld. We zijn druk met verkennen. Wat is er al (elders) ontwikkeld? Wat zou hier kunnen? Hoe kunnen wij dit bevorderen? We werken daarbij samen met energiecoöperaties uit de regio, met de provinciale VEINH en landelijk met Energie Samen.

Veel hulpbronnen zijn nodig. En veel denkkracht! Daarom zijn we op zoek naar versterking van onze Werkgroep Collectieve Warmte. Interesse, vragen, opmerkingen, ideeën? Mail naar de Werkgroep Collectieve Warmte: collectievewarmte@calorieenergie.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *