Hoe kunt u investeren in de wind op zee?

 In Nieuws

Samen aan de wind.

Ons land heeft al een stel windmolenparken op zee. Daar komt in de nabije toekomst nog een aantal bij. En dat is hard nodig om de overgang naar duurzame energie te realiseren. Voor de bouw van deze projecten zijn enorme investeringen nodig. Die komen voornamelijk van grote multinationals en rijke (buiten)landen die daar dan ook graag de financiële vruchten van plukken. Dat mag natuurlijk. Maar de wind is van iedereen. Dus ook van u.

Vereniging Participatie Wind Op zee.

CALorie is dan ook verheugd met de recente oprichting van een vereniging om iedereen te betrekken bij de ontwikkeling van windparken op zee: burgers, bedrijfsleven en lokale overheden. De vereniging Participatie Wind Op Zee (PWOZ) wil mee kunnen praten en beslissen over wat er in onze achter- en voortuin gebeurt. Dat Nederlanders meeprofiteren van de opbrengsten en die deels weer herinvesteren in nieuwe duurzame ontwikkelingen. Hoe groter PWOZ is, des te meer gewicht ze in de schaal kan leggen. CALorie vraagt onze nieuwsbrieflezers dan ook de doelen te ondersteunen en (gratis) lid te worden. Lees meer over de doelstellingen van de vereniging op pwoz.nl. Gratis lid worden en al dan niet een gewenst investeringsbedrag noemen gaat gemakkelijk in een paar kliks via www.pwoz.nl. Op het moment van dit schrijven gingen 88 mensen u voor, die samen wel €173.315 willen investeren in windmolens in onze Noordzee!

 

Leave a Comment