Heet van de naald: eerste verkenningen warmtenet

Gemiddeld gasverbruik woningen Castricum
Gemiddeld gasverbruik woningen Castricum

De warmtetransitie is gestart. Per 2021 moeten alle gemeenten een Warmtevisie hebben opgesteld. Daarin moeten zij per wijk aangeven, hoe (en wanneer) die “van het gas af gaan” en welke warmtesystemen dan beschikbaar zijn. En op basis van die Warmtevisie moeten uitvoeringsplannen worden opgesteld.

Ook Castricum heeft deze wettelijke plicht. In BUCH-verband is de gemeente gestart met het voorbereiden van een warmtevisie. Onder begeleiding van “Overmorgen”, een adviesbureau dat gespecialiseerd is in verduurzaming is een verkenningstraject gestart. Naast onder andere woningcorporaties en netbeheerders, zijn ook CALorie en de andere energiecoöperaties uitgenodigd mee te denken.

Op 17 januari was de tweede bijeenkomst in het gemeentehuis van Castricum. Tijdens de eerste bijeenkomst werd uitgelegd wat de Warmtetransitie inhoudt en hoe de gemeentelijke Warmtevisie wordt ontwikkeld. Op 17 januari werden overzichtskaarten gepresenteerd, waarop per postcodegebied zichtbaar is gemaakt hoeveel aardgas er gebruikt wordt. Voor de hele BUCH regio valt te constateren, dat er per adres meer gas verbruikt wordt dan het landelijk gemiddelde. Dat is deels te wijten aan de ligging: we wonen in een relatief winderige regio.

Deze gegevens, gecombineerd met informatie over onder andere de aard en bouwjaar van de bebouwing laten gebiedjes zien, waar een relatief snelle warmtetransitie kansrijk is.

Door Overmorgen werd gevraagd daarop te reageren. Dat was nog niet zo eenvoudig, omdat niet alle achtergronden, waarom een gebiedje kansrijk wordt gevonden direct af te leiden zijn van de kaarten.

En met “kansrijk” is in eerst instantie alleen gekeken, of een gebied ingericht kan worden als “full electric” of met een “warmtenet”.  De vraag of een warmtenet gevoed kan worden door geothermie (aardwarmte), was volgens de ambtenaren van de gemeente nog niet aan de orde.

Daar zijn wij het niet mee eens. Het toepassen van geothermie vraagt om een bedieningsgebied van minimaal 5.000  woningen. Als je nu begint met kleinere warmtenetten en full electric buurten te benomen en aan te leggen, maak je de kans op een renderende investering in geothermie kleiner.

Overigens geldt in alle gevallen, dat er zo snel mogelijk en op grote schaal geïsoleerd moet worden. Wat je niet aan warmte kwijt raakt, hoef je ook niet op te wekken.

Een andere algemene conclusie is, dat we ervan doordrongen moeten zijn, dat de warmtetransitie ons per definitie geld gaat kosten. De benodigde investeringen (particulier en publiek) worden maar gedeeltelijk gecompenseerd door lagere energiekosten!

Hoe verder?

De – kritische – input van CALorie en de andere deelnemers wordt door Overmorgen verwerkt in een “storyboard”. Dat wordt ter vaststelling aan de gemeente aangeboden.

In het vierde kwartaal moet (mede) op basis hiervan de gemeente een concept Warmtevisie gereed hebben. CALorie is en blijft betrokken. We houden een vinger aan de pols!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *