Haalbaarheidsonderzoek Collectief Warmtenet

Haalbaarheid aardwarmte

Een al wat ouder rapport, het rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek Collectieve Warmte Gebouwde Omgeving Woonkern Castricum’ van mei 2020, maar we hadden er niet eerder over geschreven. Maar het is zeker nog relevant en van belang: zijn er mogelijkheden om in de gemeente Castricum een collectief warmtenet te realiseren?

Dit rapport ‘Haalbaarheidsonderzoek Collectief Warmtenet kern Castricum’ onderzoekt de haalbaarheid van een warmtenet (op basis van
geothermie of op basis van aquathermie) aan de hand van een analyse van de warmtevraag, van de beschikbaarheid van (duurzame) warmtebronnen en van de wijze en het tijdstip waarop vraag en aanbod d.m.v. een warmtenet worden verbonden. Na de conclusie worden een aantal mogelijke vervolgstappen n.a.v. dit rapport beschreven. Eerder uitgevoerde onderzoeken hebben uitgewezen dat de kern van Castricum technisch gezien potentie heeft voor een collectief warmtenet. Een warmtenet is alleen wel ook afhankelijk van de financiële haalbaarheid en de maatschappelijke wenselijkheid.

Klik hier om het rapport te bekijken of te downloaden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *