Grootschalige opwek Zon en Wind: informatieavond 27 januari

Deelregio Alkmaar

In de RES, de Regionale Energietransitie, zijn zoekgebieden benoemd voor de regio NHN (Noord-Holland Noord) waarin voor onze ‘deelregio Alkmaar’ grootschalige opwek zou kunnen plaatsvinden met Windmolens en met Zonneweiden. Provincies worden door het rijk verplicht een bijdrage te leveren aan het duurzaam opwekken van energie – voor de REs gaat het om opwekken van Elektriciteit. Met het eerste conceptplan RES 1.0 is door ons college ingestemd en nu krijgen wij, de bewoners, uitleg en gelegenheid er op te reageren in een onlinebijeenkomst op woensdagavond 27 januari vanaf 20 uur (dat is dus al deze week!).

Aanmelden voor deelname via de website: www.ikdenkmeeovercastricum.nl.

Het conceptrapport is hier te vinden, of via de website van de energieregio Noord-Holland Noord (https://energieregionhn.nl)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.