Groene waterstof: ja of nee?

Waterstof: dé brandstof-oplossing voor vervoer, verwarming en de industrie?

Onderstaand artikel, geschreven door Ans Pelzer, is te vinden in de Castricummer van woensdag 6 januari 2021.


Op weg naar een aardgasvrij Castricum worden veel nieuwe mogelijkheden geopperd. Het gebruik van groene waterstof is er een van. Wim Schermer meent dat Groene waterstof beslist niet groen is. Cees Mooij daarentegen vindt dat het zeker de moeite waard is om te onderzoeken hoe we het kunnen gebruiken.

Cees Mooij, betrokken inwoner uit Limmen: “Ja, het is een goed idee om de mogelijkheden tot het gebruik van waterstof verder te ontwikkelen.”

Cees Mooij

Het lijkt mij een goed idee om een waterstofproject als “de Groene Walvis “te onderzoeken zoals dat nu in Graft/ De Rijp gedaan wordt. Het onderzoek bedrag van €225000 komt van de Provincie Noord-Holland, gemeente Alkmaar en Transition-Hero.

Er wordt onderzocht of het mogelijk is om een groene waterstof fabriek te bouwen. De groene stroom kan worden opgewekt door zonnepanelen in het dorp en ingekochte stroom van wind op zee. De zelfgeproduceerde en de ingekochte stroom worden in de fabriek omgezet in waterstof die woningen en gebouwen verwarmen. Dan zou het ook mogelijk zijn om De Woude te koppelen aan dit onderzoek. Dan moeten er wel meer zonnepanelen geplaatst worden ter ondersteuning van het elektriciteitsnet.

Er loopt een proef met waterstof producerende zonnepanelen.

Als dat voldoende rendement geeft zou dit ook een stap zijn die meehelpt aan de energie transitie

Ook TNO werkt in het Faraday laboratorium –Europa’s grootste waterstoffaciliteit- aan technologische doorbraken voor opschaling. We zien ook een grootschalig project in Groningen waar bestaande en op termijn overbodige gasinstallaties gebruikt gaan worden voor productie en opslag van Waterstof.

Het zou goed zijn als Gemeente Castricum zich breder laat in formeren m.b.t. het gebruik van waterstof, wat in Graft/De Rijp kan, kan ook in Castricum. Volg de ontwikkelingen op de voet!

Om volledig aardgasvrij te worden, moeten we in 2030 alle energie die we verbruiken ook duurzaam Opwekken. Met de toename van het elektrisch verwarmen van woningen en meer elektrisch vervoer is het nodig. We moeten ons voorbereiden op een flinke uitbreiding in de opwekking van duurzame elektriciteit

Belangrijk voordeel van waterstof is dat we de bestaande infrastructuur van gasleidingen kunnen gebruiken en er dus niet opnieuw gegraven hoeft te worden.


Wim Schermer betrokken inwoner van de Woude: “Nee, het is geen goed idee.”

Wim Schermer

Groene waterstof is vuiler dan U denkt. Er zijn veel voorstanders van ‘schone’ groene waterstof. Meestal bij belanghebbende bedrijven zoals Shell, GasUnie, Stork, de grote havens e.d. Ook Greenpeace en Natuur en Milieu zijn voorstanders. Alle betrokkenen vertellen steeds de halve waarheid.

Grijze waterstof, meer dan 95%, wordt gemaakt van aardgas. De industrie produceert er jaarlijks 800.000 ton van.

Groene waterstof wordt geproduceerd door elektrolyse, het met elektriciteit splitsen van water in zuurstof en waterstof. Die elektriciteit, duurzaam opgewekt, zou waterstof helemaal schoon maken. Maar …  we hebben nog maar 20% duurzame elektriciteit. 80% wordt nog steeds fossiel opgewekt en levert 556 gr./CO2/kWh uitstoot op.

Het maken van groene waterstof gaat gepaard met enorme verliezen. Tijdens de elektrolyse gaat al 30% van de energie verloren. Bij het gebruik van de waterstof, bijvoorbeeld in de brandstofcel van een Toyota Mirai, gaat nog eens ruim 50% van de energie verloren.

65 kWh elektriciteit is nodig om 1 kilo waterstof te maken. Daarmee legt een waterstof personenauto 100 km af. Als precies diezelfde 65 kWh direct in de accu van een elektrische auto wordt geladen, rijdt die elektrische auto maar liefst 400 km, vier keer zo ver.

Als alle Nederlandse personenauto’s op groene waterstof rijden hebben we 1.500 grote windmolens extra nodig. Inclusief de electrolysers kost dat 40 miljard euro meer dan volledig elektrisch rijden.

De 75% verliezen met groene waterstof zijn niet meer beschikbaar voor gebruik in elektrische auto’s of het laten draaien van warmtepompen. Die wel benodigde stroom wordt verdrongen naar … fossiele opwekking. De Toyota Mirai is hierdoor verantwoordelijk voor 361 gr./CO2/km uitstoot. De elektrische auto heeft op diezelfde stroom een uitstoot van 91 gr./CO2/km. Groene waterstof zorgt per kilo voor ruim drie keer (32 kg) meer CO2 uitstoot dan de vuile grijze waterstof (10 kg).

Groene waterstof is alleen groen bij 100% duurzame opwekking. Dat halen we zelfs in 2050 niet. Tot die tijd levert groene waterstof veel meer CO2 uitstoot op en dient alleen de zwaar gesubsidieerde belangen van bestaande – fossiele – bedrijven. Ons milieu is het kind van de rekening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *