Gemeenten mogen vanaf 2022 zonnepanelen op daken verplichten

Gemeenten hebben vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om gebouweigenaren, zowel burgers als bedrijven, te verplichten hun dak te gebruiken voor het plaatsen van zonnepanelen, om zo de energietransitie te stimuleren. Het ministerie van Binnenlandse Zaken past daar voor het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ (Bbl) aan.

Door een artikel aan dit Bbl toe te voegen (Artikel 3.86a: Maatwerkvoorschrift duurzaam gebruik dak), introduceert de overheid de bevoegdheid voor gemeenten om bij maatwerk te bepalen dat de daken van industriefuncties (dus niet van woonhuizen) gebruikt worden voor de opwek van hernieuwbare energie of maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie. Het betreffende artikel luidt als volgt: ‘Bij maatwerkvoorschrift kan, in aanvulling op de regels in deze afdeling, worden bepaald dat: a. een dak wordt gebruikt voor de opwek van hernieuwbare energie; en b. er maatregelen worden getroffen aan het dak ter verbetering van de klimaatadaptiviteit van het gebouw.’ Hieronder vallen zowel zonnepanelen, als andere duurzame initiatieven zoals groene daken die de afvoer van regenwater vertragen, biodiversiteit stimuleren en zorgen voor verkoeling en hitte, of daken met een wateropslag.

Of dit nieuwe besluit ook directe gevolgen heeft voor de gemeente Castricum, is nog onbekend. Maar het is goed dat als bouwers niet uit zichzelf ervoor kiezen om hun daken in te zetten voor de opwekking van duurzame energie of maatregelen te nemen ten behoeve van klimaatadaptatie, de gemeente nu de juridische bevoegdheid heeft om hierop bij te sturen.

Lees meer over deze nieuwe maatregel op de website van de Change Inc. Community, een platform voor professionals die zich begeven in de voorhoede van de transitie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *