Gemeente investeert met CALorie in duurzame energie

 In Nieuws

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te kunnen halen, heeft de gemeente extra budget beschikbaar gesteld. Het college van B&W en de gemeenteraad vinden dat meer nodig is om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen, zoals de CO2-reductie van 19% in 2020 ten opzichte van 2008. In het bewustzijn dat de gemeente dat niet alleen kan, heeft ze besloten projecten van burgerinitiatief CALorie te steunen. CALorie helpt de komende drie jaar om het gemeentelijk Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2015-2017 invulling te geven.

De gemeente wil op termijn energieneutraal worden. Dat betekent dat alle energie op duurzame manier wordt opgewekt. Om volledig energieneutraal te worden, moet de vraag naar energie verminderen en de resterende energie van duurzame bronnen komen.

De gemeente kan dit het beste bereiken door samen op te trekken met anderen, zoals haar duurzaamheidspartner CALorie. Samen met CALorie richt de gemeente zich op duurzame energie en op energiebesparing/ duurzame energie in bestaande woningen.

Om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen is voor 2015-2017 extra budget beschikbaar gesteld. Dat heeft de raad op 17 september besloten. Hiermee helpt CALorie de doelstellingen van de gemeente te bereiken. Uiteraard blijft CALorie als initiatief van en door burgers onafhankelijk. CALorie gaat met samen met de gemeente extra gas geven voor:

  1. Bewustwording.
  2. Meer groene energieklanten.
  3. Zonnecentrales.
  4. Verduurzamen grote gebouwen met warmte/koude Opslag, isolatie en zonnepanelen.
  5. Stimuleren zonnepanelen voor huishoudens.
  6. Woningen energieneutraal verbouwen.
  7. Regionale samenwerking op het gebied van duurzame energie.