Gemeente en CALorie gaan intensiever samenwerken

 In Nieuws

De gemeente en CALorie gaan samen projecten uitvoeren voor het Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2015-2017. Na de eerste gezamenlijke projecten afgelopen jaren, zoals de zonnecentrale op het gemeentedak van Schulpstet, is nu een volgende stap genomen met een samenwerkingsovereenkomst.

“Een vliegwieleffect,“ zegt wethouder Milieu Ans Pelzer, die haar handtekening onder de driejarige overeenkomst zette. “CALorie is een lokale beweging die al jaren concrete resultaten boekt voor lokale schone energie. Dat helpt de gemeentelijke doelen om energie te sparen. Ook de versterking van de lokale economie die past bij bijvoorbeeld energieneutraal verbouwen past in gemeentelijk beleid.” Sven Drillenburg Lelijveld, voorzitter van CALorie: “Deze steun is een flinke stimulans voor de lokale energiebeweging. We zijn nu beter in staat ons doel bereiken: een energie-onafhankelijk Castricum.”

CALorie wil energie sparen en energie lokaal opwekken met duurzame bronnen als wind, zon en biomassa. Alles vanuit een coöperatieve gedachte: we doen het samen. Zo versterkt CALorie de lokale economie, sociale samenhang en spaart zij het klimaat. Een voorbeeld  hiervan is ‘Energieneutraal verbouwen’. Dat is het huis zo verbouwen dat er geen energiekosten meer zijn.

Op 24 november houdt CALorie in het gemeentehuis een informatieavond over dit onderwerp.

wethouder