Geen Windmolens en Zonneweide in Castricum?

Zonnepanelen op het dak

Deelname aan de informatieavond over de RES, net als deelname aan andere bijeenkomsten over verduurzamen en energietransitie, is van belang omdat ons college bij monde van wethouder Binnendijk zich heeft uitgesproken tegen windmolens en tegen zonneweides in onze gemeente. Men wil zich focussen op panelen op grote daken. Prima natuurlijk om grote daken te benutten maar kunnen wij met alleen zonnepanelen op daken een serieuze en voldoende bijdrage leveren aan de verduurzaming?

Zonnepanelen op het dak van Aad de Wit verhuizingen

Wat betreft zonnepanelen op grote daken: CALorie heeft vorig jaar al het initiatief genomen samen met Aad de Wit verhuizingen om op het dak daar een collectieve zonnecentrale te starten: voor informatie kijk op  www.calorieenergie.nl/project-zonnecentrales/.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.