Heeft CALorie een winstdoel?

 In

Nee. Eventuele winst vloeit terug naar medefinanciers en verdere verduurzaming van Castricum. CALorie heeft geen eigen vermogen.