Energiecoaches

Energiecoaches

Onze energiecoaches ondersteunen en begeleiden onze leden bij het isoleren van de huizen en het opwekken van de eigen energie. Daarvoor bieden ze de volgende diensten:

 • Kijken bij de Buren: de ervaringen horen van een ander lid van CALorie
 • Energiegesprek: vrijblijvend oriënterend gesprek over energiebesparingsmogelijkheden
 • Woonquickscan: stappenplan opstellen voor verduurzaming van jouw woning
 • Warmtescan: controle van de woning op warmtelekken

Voor verdere hulp kunnen de energiecoaches je doorverwijzen naar diensten van derde partijen:

 • EHBE: hulp bij uitvoeren van kleine energiebesparende maatregelen,
 • Energie-advies: maatwerkadvies voor verduurzaming van jouw woning.

Meer informatie over deze diensten vind je onderaan deze pagina of klik hier voor een overzicht van alle diensten van onze energiecoaches op een rijtje.

Aanvragen diensten

Overzicht diensten Energiecoaches

Onze energiecoaches

Ons team van energiecoaches bestaat uit:

 • René Daalmans,
 • Edwin Gerritsen,
 • Paul Krom,
 • Rob Hendrix,
 • Paul Sap,
 • Marc Cornelissen,
 • Piet Geerke,    
 • Anton Visser,
 • Maarten Leonhart,
 • Theo Brugman.

In dit team handelen Anton Visser, Maarten Leonhart en Piet Geerke de aanvragen af. Theo Brugman en Paul Sap zijn de contactpersonen voor het werken met het HOOM-dossier, en Hans Gaillard is vanuit het bestuur contactpersoon voor de Werkgroep Duurzaam Wonen.

Energiecoach worden

Het zijn de energiecoaches waar de werkgroep Duurzaam Wonen om draait. Ze komen bij je thuis! Energiecoaches zijn vrijwilligers die een passie hebben voor verduurzaming, ervaringsdeskundigen, getraind door HOOM in de aspecten van de verduurzaming. Wij staan voor jullie klaar. Wij willen jullie graag ondersteunen bij de zoektocht naar en de uitvoering van de verduurzaming.

Aanmelden als energiecoach

Het is een fijne groep enthousiastelingen waar je graag bij wil horen. Mocht jij dat ook willen, dan kun je je opgeven bij de Werkgroep Duurzaam Wonen: duurzaamwonen@calorieenergie.nl.

Nieuwsberichten


Diensten Energiecoaches

Kijken bij de buren

Wat houdt Kijken bij de Buren in?

Hoe kun je vertrouwen krijgen in welke aanpak goed is? Het beste is om dit te horen van iemand anders die al ervaring heeft opgedaan met verduurzaming van de eigen woning. CALorieleden kunnen op bezoek gaan bij elkaar om de ervaringen met verduurzaming te delen. CALorie kan jullie met elkaar in contact brengen.

Zo werkt het:
 • Kies voor Kijken bij de Buren in het aanvraagformulier op mijn.calorieenergie.nl.
  Ben je nog geen lid? Meld je dan eerst aan als nieuw lid. Na bevestiging van je lidmaatschap kan je je aanmelden voor deze dienst.
 • Hierin graag aangeven waarin je geïnteresseerd bent.
 • Wij zoeken een CALorie lid die hierover zijn/haar ervaring wil delen.
 • We brengen jullie met elkaar in contact.
 • Jullie maken zelf een afspraak.
 • Een presentje is altijd leuk voor de gastheer/gastvrouw.
Kijken bij de buren

Energiegesprek

Wat houdt een energiegesprek in?

Je  wil wel gaan verduurzamen maar hoe pak je dit aan?

Het is een onbekend terrein voor je en je wil je gaan oriënteren hoe je dit kunt aanpakken. Daarvoor kun je terecht bij de energiecoach van CALorie.

We komen bij je thuis of hebben een gesprek online. We bespreken in het algemeen wat de stappen zijn die gedaan kunnen worden om een huis te verduurzamen. Zo mogelijk maken we dat specifiek voor jouw huis.

Zo werkt het
 • Kies voor Energiegesprek in het aanvraagformulier op mijn.calorieenergie.nl.
 • Ben je nog geen lid? Meld je dan eerst aan als nieuw lid. Na bevestiging van je lidmaatschap kan je je aanmelden voor deze dienst.
 • De energiecoach maakt met jou een afspraak om bij jou thuis langs te komen of voor een online gesprek.
 • Een energiegesprek is gratis.
Energiegesprek

Woonquickscan: plannen maken voor verduurzaming

Hoe komen we tot een stappenplan?

Tijdens een huis- (of online) bezoek kijken we samen met jou naar de bouwkundige staat van de woning, daar waar het gaat om tochtdichting, isolatie, ventilatie en eventuele verbouwingen en eerdere genomen maatregelen. Ook de installaties voor verwarming, warm water, koken en elektrische apparaten en verlichting komen ter sprake.

We komen samen tot een stappenplan om je huis te verduurzamen. Dit wordt vastgelegd in dossier dat alleen toegankelijk is voor jou en voor je energiecoach. Dit dossier kun je blijven gebruiken tijdens jouw verduurzamingsreis. We gebruiken het dossier zoals door HOOM opgesteld. Benieuwd wie Hoom is? Kijk op www.hoom.nl.

Zo werkt het
 • Kies voor Woonquickscan in het aanvraagformulier op mijn.calorieenergie.nl.
  Ben je nog geen lid? Meld je dan eerst aan als nieuw lid. Na bevestiging van je lidmaatschap kan je je aanmelden voor deze dienst.
 • De energiecoach neemt contact met je op om afspraken te maken.
 • De energiecoach maakt jouw HOOM-dossier aan.
 • Vervolgens komt hij/zij bij je langs of jullie maken een online afspraak
 • Daar worden je wensen en mogelijkheden op het gebied van energiebesparing met je besproken.
 • De uitkomsten van dit gesprek wordt vastgelegd in jouw HOOM-dossier, voorzien van een ruwe prijsindicatie.
 • Hiermee kun je zelf bepalen welke stappen je wilt zetten om je energieverbruik te verminderen en het comfort van je woning te verbeteren.
 • Een Woonquickscan kost € 50,=.
Woonquickscan

Warmtescan

Wat is een Warmtescan?

Met een warmtescan kunnen we zien waar in de woning warmtelekken zijn. Een warmtescan wordt gemaakt met een infraroodcamera. Deze meet de temperatuur en met een kleur wordt aangegeven warm of koud. Zie foto hiernaast.

Daardoor kun je aan de buitenkant zien waar warmte naar buiten gaat en aan de binnenkant kun je zien waar koude naar binnen komt. Je ziet kieren en tochtgaten bij overgangen tussen ramen, vloeren, muren en daken. Je ziet of de verwarming het goed doet (radiator en vloerverwarming) en of de gevel is geïsoleerd.

De foto’s kunnen alleen gemaakt worden als er een temperatuurverschil tussen binnen en buiten is. Bij voorkeur groter dan 15° C. Binnen is het normaal 20° C, dus buiten moet het kouder zijn dan 5° C.

Zo werkt het
 • Kies voor Warmtescan in het aanvraagformulier op mijn.calorieenergie.nl.
 • Ben je nog geen lid? Meld je dan eerst aan als nieuw lid. Na bevestiging van je lidmaatschap kan je je aanmelden voor deze dienst.
 • Je ontvangt een bevestigingsmail met de vraag over je verbruiksgegevens van gas en elektriciteit.
 • De energiecoach maakt een afspraak en komt met camera langs (dit kan even duren)
 • De energiecoach loopt samen met jou/jullie om en door het huis.
 • De resultaten komen in een korte rapportage. Hierin staan tips om eventuele warmteverliezen op te lossen.
 • Een warmtescan kost € 50,=.
Warmtescan

EHBE

Wat is EHBE?

Energie verlagen kan al met kleine maartregelen. Folie achter de verwarming, tochtstrippen, ledlampen, waterbesparende douchekop zijn er een paar van.  Zie ook de website van milieu centraal: www.milieucentraal.nl.

Deze aanpassingen kunnen veel mensen makkelijk zelf doen, maar dat lukt niet iedereen. Daarbij kan een energiecoach je helpen. De kosten voor de materialen moet je uiteraard zelf betalen.

Zo werkt het
 • Kies voor EHBE in het aanvraagformulier op mijn.calorieenergie.nl.
 • Ben je nog geen lid? Meld je dan eerst aan als nieuw lid. Na bevestiging van je lidmaatschap kan je je aanmelden voor deze dienst.
 • De energiecoach maakt een afspraak met je.
 • Hij maakt een inventarisatie van wat gedaan kan worden
 • Zo mogelijk worden deze direct uitgevoerd.
 • De kosten hiervoor bedragen € 75,= (exclusief de materiaalkosten)
 • Als meer gedaan moet worden, maak je daarover met je energiecoach verdere afspraken.
EHBE

Energieadvies

Wat is een energieadvies?

De eerste stappen van verduurzaming zijn wel duidelijk. Over het algemeen zijn het kleine investeringen en bij zonnepanelen is het voordeel wel bekend. Allemaal acties met een hoge zekerheid dat ze leveren wat je mag verwachten. Hierin kunnen de energiecoaches ook goed adviseren.

Zeker bij ingrijpende en dure investeringen is het zinvol om een energieadvies aan te vragen.

In zo’n advies wordt het huidige energieverlies van een woning in detail in kaart gebracht.  Daarna worden de effecten van de diverse opties berekend. De kosten worden ingeschat per actie.  Er wordt een voorstel gedaan om de woning, zo ver als realistisch mogelijk, naar het A-label te brengen. De kosten voor zo’n advies zijn afhankelijk van de vraag en de complexiteit van het huis. Je kunt zo’n advies aanvragen bij gespecialiseerde adviseurs; vroeger EPA+ gecertificeerd, tegenwoordig het BENG-certificaat. Het gaat dan om een rekenkundig onderbouwd stappenplan. Vaak kan men u ook begeleiden bij de aanvraag en beoordeling van offertes tot/met begeleiding en kwaliteitsborging bij uitvoering. 

Dit soort adviezen wordt gegeven door professionals. Dit gaat te ver voor de energiecoach. Bij CALorie werken we samen met Huib Visser en Edwin Gerritsen. Maar er zijn zeker meer adviseurs die een dergelijk advies kunnen opstellen.

Zo werkt het

Als je kiest voor Huib Visser of Edwin Gerritsen, kan je ze zelf benaderen:

Energieadvies