Duurzame wijken: start in Molendijk

 In Nieuws

CALorie start samen met de gemeente een campagne over woningen verduurzamen en langer comfortabel wonen. We willen bewoners informeren en hen helpen om met elkaar aan de slag te gaan.
We organiseren hiervoor vier wijkcampagnes onder de naam Duurzame Wijken Castricum. Bewoners van de eerste wijk, Molendijk, grofweg in de Ackers/Croften/Vennen, kregen een brief in de bus waarin zij werden uitgenodigd voor de informatie-avond op 14 juni.
Tijdens deze informatieavond vertellen wij over verbouwingsmaatregelen aan de hand van energie- en levensloopbestendigheidsscans van de dominante woningtypes van de Molendijk. Bewoners kunnen zich vervolgens aanmelden om aan de slag te gaan met hun woning. CALorie vraagt collectieve offertes aan bij bedrijven voor basismaatregelen. We vragen daarbij hulp van enkele wijkbewoners. Meld je aan, voor of na de informatieavond, voor een gratis advies en/of het helpen met de collectieve offertes via manuel@calorieenergie.nl of door briefje in de bus bij Molendijker Jurgen, Buwitsacker 14.

Voor de avond zelf hoef je je niet aan  te melden.

Het programma voor 14 juni is:

19.30 uur             Inloop

20.00 uur             Opening (door CALorie en wethouder M. Steeman)

20.15 uur             Onderzoek duurzame maatregelen en levensloopbestendigheid Molendijk

20.50 uur             Bedrijven en hun aanbod

21.00 uur             Pauze

21.15 uur             Thematafels over maatregelen (bedrijven, deskundigen, bewoners)

21.30 uur             Centraal: vragen, inschrijven en vervolg

22.00 uur             Afsluiting