Duurzame wijken: Limmen-Oost

 In Nieuws

CALorie voert samen met de gemeente een campagne om woningen te verduurzamen en langer comfortabel te wonen: Duurzame Wijken Castricum. We willen bewoners informeren en hen helpen om met elkaar aan de slag te gaan. Voor de zomer was de campagne gericht op Molendijk, nu is Limmen-Oost aan de beurt.
Bewoners van Limmen-Oost krijgen een brief in de bus waarin zij worden uitgenodigd voor de informatieavond begin 2017. Tijdens deze informatieavond vertellen wij, samen met aannemers, over verbouwingsmaatregelen aan de hand van energie- en levensloopbestendigheidsscans van de dominante woningtypes van Limmen. Bewoners kunnen zich vervolgens aanmelden om aan de slag te gaan met hun woning. Voor meer informatie kunt u alvast contact opnemen met ons, via manuel@calorieenergie.nl