Verslag van de Algemene Ledenvergadering van CALorie

 In Nieuws

Op deze ledenvergadering (Heeren van Limmen op 25 september 2019) waren ruim veertig leden van CALorie aanwezig.

Het eerste gedeelte van de avond werd besteed aan een aantal noodzakelijke formele taken:

  1. Begroting van 2019
  2. Balans en de verlies en winstrekening.

De stukken zijn goedgekeurd, ook de kascommissie verklaarde zich akkoord met de stukken.

De penningsmeester Harmen Brandse hangt zijn functie aan de wilgen en neemt afscheid van CALorie. De voorzitter van CALorie Arie Dekker bedankte hem en overhandigde een attentie.

Het leeuwendeel van de avond werd gevuld door gesprekken over het werkplan en de prioriteiten daarin van CALorie. Aan diverse tafels werd druk gediscussieerd en de leden konden aangeven welke onderdelen ze het belangrijkste vinden.

Heel veel belang wordt door de aanwezigen gehecht aan het blok: “voorlichting en participatie.” Hiervoor werden diverse suggesties gedaan zoals: projecten op scholen, website verbeteren, meer gebruik maken van social media enzovoorts. Voorlichting gericht op jongeren moet een prioriteit zijn. Ook wordt het ontwikkelen van een “wijkaanpak” om samen in de wijk pilots op te zetten voor een aanpak om te verduurzamen in de wijk. Bij het programma “ondersteuning en dienstverlening” wordt het verduurzamen van particuliere woningen heel belangrijk gevonden. Ook de samenwerking en het ontwikkelen van een plan van aanpak met de Verenigingen Van Eigenaren moet veel aandacht krijgen. Zo ook het klimaatneutraal aanbesteden vanuit de gemeente. Voor wat betreft de mobiliteit wordt genoemd: De deelauto uitbreiden naar bedrijven, instellingen en gemeente. Aandacht wordt gevraagd voor verduurzaming voor mensen met een kleine beurs.

De minste aandacht is nodig , zo vonden de aanwezigen, voor relatie met de gemeente en de samenwerking met commerciële partijen.

Er werd druk nagepraat en gediscussieerd over hoe nu verder met de energie-transitie.

Leave a Comment