Collectieve warmte

Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-kleur
Calorie-energie-castricum-icon-collectieve-duurzame-energie-kleur
Thema: Collectieve Duurzame Energie

In gesprek met Hylke Boersma

Hylke Boersma is sinds 2019 lid van de Werkgroep Collectieve Warmte: een van de werkgroepen die zich bezig houdt met het thema Collectieve Duurzame Energie. Hij is met vervroegd pensioen. In zijn werkzame leven was Hylke wiskundige aan diverse nu (technische) universiteiten  en werkte jarenlang bij Tata Steel. Daar werkte hij o.a. aan wiskundige modellen voor de productieplanning en in het informatiemanagement.

Wat bedoelen jullie met collectieve warmte?

Het woordje collectief verwijst naar iets dat je samen wilt doen. Met een buurt, een straat, een energiecoöperatie. Samen ga je kijken hoe je warmte kunt opwekken, beheren en gebruiken. Daarvoor zijn een aantal huiseigenaren nodig die mee willen doen.  Zover zijn we nog niet.

De voorlopers op het gebied van collectieve warmte zijn te vinden in de werkgroep Stichting Aardwarmte Castricum (SAC). Zij hebben een gedegen onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om aardwarmte te gebruiken om gebouwen te verwarmen.  Dat onderzoek heeft een rapport van SAC opgeleverd met aanbevelingen voor verder onderzoek.

Dat onderzoek is door de Raad overgenomen maar voorlopig even geparkeerd, in afwachting van de implementatie van de warmtetransitie. Belangrijk aandachtspunt daarbij is, als de keuze op een warmtenet zou vallen, de vraag hoe zeker het is dat voldoende huis- en gebouweigenaren eraan gaan meedoen.

Wat is dat eigenlijk aardwarmte?

Aardwarmte is warmte die in de aarde zit. De aarde bestaat uit een gloeiendhete kern met natuurlijk een flinke korst erom heen anders zouden we onze voeten verbranden.

Je moet wel een kilometer of twee de grond in om deze warmte aan te boren. Het is eigenlijk het ‘ei van Columbus’ om die warmte te gebruiken om onze huizen te verwarmen. Wel alleen nog even de infrastructuur aanleggen om die warmte bij ons thuis te brengen.

En dan een warmtenet?

Een collectief warmtenet is eigenlijk datgene wat we kennen als stadsverwarming. Het warmtenet kan gevoed worden door aquathermie (oppervlaktewater, afval- en drinkwater, of aardwarmte.  Daarvoor moeten nieuwe leidingen aangelegd worden. We streven daarbij naar minstens 50% lokaal eigendom. Dat streven wordt ook genoemd in het klimaatakkoord. Lokaal eigendom is belangrijk om draagvlak voor de energietransitie te versterken. De baten van een project blijven dan ook in de omgeving.

Hoe werken jullie?

Als jonge werkgroep scholen we volop bij. Het is nog te vroeg om al oplossingen paraat te hebben voor elke wijk of situatie. DE oplossing ligt niet voor het grijpen. Verschillende leden van onze werkgroep overleggen ook met de gemeente.  We denken nu verder over hoe inwoners kunnen meedoen in dit hele gebeuren (burgerparticipatie).

Aandacht voor collectieve oplossingen én individuele oplossingen

We kijken naar collectieve oplossingen die elders in Nederland worden ontwikkeld met het oog op de toepasbaarheid in Castricum.

En naar individuele warmteoplossingen die geschikt zijn voor de vele eengezins-, twee-onder-een-kap- en middenwoningen in Castricum. Je kunt dan denken aan gezamenlijke inkoop van apparatuur en het onderhoud.

Bij individuele oplossingen – een voorbeeld is een warmtepomp – is het belangrijk je goed te laten informeren bijvoorbeeld door de energiecoaches van CALorie.

Samenwerking en verdieping

We werken samen met andere energiecoöperaties en doen zoveel mogelijk kennis op. Met de Vereniging van Energiecoöperaties en initiatieven in Noord-Holland is een manifest voor collectieve warmte opgesteld Dat manifest is aan het College van Castricum mei 2021 aangeboden. In dat manifest wordt opgeroepen tot zoveel mogelijk bewonersparticipatie en waar mogelijk, bijvoorbeeld bij een warmtenet, te kiezen voor een ‘warmteschap’, een coöperatieve organisatievorm met tenminste 50 % lokaal eigendom. Hiermee krijgt de gemeenschap zeggenschap over de energieprijs en de bestemming van de winst.

Kunnen er nog nieuwe werkgroepleden bij?

Zeker!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.