Clematisflat op weg naar gasloze bewoning

 In Nieuws

Bewoners van de Clematis, de flat aan de Admiraal De Ruyterlaan in Castricum, kunnen binnenkort genieten van duurzame en goedkope warmte uit de bodem. Dinsdag 14 juli tekende de Vereniging van Eigenaren (VvE) Clematis het contract voor de aanleg van een warmte-opwekkingsinstallatie: een systeem van bodemwarmtewisselaars en warmtepompen. Eco2Service (een Energy Service Company uit Alkmaar) investeert hierin, waardoor de VvE niet de eigen kasmiddelen hoeft aan te spreken. Er wordt nog onderzocht of het mogelijk is zonnepanelen op het dak te installeren om zo ‘nul-op-de-meter appartementen’, ofwel woningen zonder energierekening, te realiseren.

Samenwerken
Bert Hendriksen, CALorielid en vice-voorzitter van de VvE, was één van de initiatiefnemers, samen met CALoriedirecteur Manuel den Hollander. CALorie heeft de VvE Clematis in contact gebracht met Kodi Energie Besparende Technieken uit Heerhugowaard, medeaandeelhouder van Eco2Service. Kodi is gespecialiseerd in totaaloplossingen in duurzame energie en gaat voor Clematis de financiering, engineering, realisatie, beheer en onderhoud verzorgen. Clematis hoeft niet in de warmte-opwekkingsinstallatie te investeren en bereikt met deze overeenkomst een hogere verkoopwaarde van de appartementen door een verbeterd energielabel. Tijdens de contractperiode van 30 jaar betaalt Clematis geen onderhouds- en herinvesteringskosten en wordt er ook nog eens 25.000 kg CO2 per jaar minder uitgestoten.
De samenwerking tussen CALorie, gemeente Castricum, Eco2Service/Kodi en Clematis maakt het mogelijk dat de bewoners van Clematis zonder eigen investeringen een duurzame warmte opwekkingsinstallatie realiseren, terwijl de gemeente bijdraagt aan het verduurzamen van Castricum.

Bodemwarmte
De duurzame installatie onttrekt warmte uit de bodem met bodemwarmtewisselaars die in gemeentegrond worden ingebracht. Zo is het mogelijk dat in de toekomst andere flats, winkels of woningen in de buurt kunnen aanhaken op dit systeem, zodat warmte uit de bodem nog efficiënter gebruikt kan worden. De gemeente Castricum werkt hieraan mee door de boringen op gemeentegrond toe te staan.

Gasloos levert geld op
De VvE bestaat uit 25 leden, 24 met een appartement en 1 met 22 garages onder de flat. Hoeveel er precies per jaar wordt bespaard is nog niet te zeggen, dit wordt pas duidelijk als de installatie draait. De bewoners betalen straks per maand evenveel of minder betalen als nu voor de verwarmingskosten. De financiële besparing is voor Kodi (die energiezuinige inverstering doet) en de bewoners (die zuiniger met energie kunnen omgaan). Inzet is dat de woningen uiteindelijk geen gas meer nodig hebben.
Ondertekening

De ondertekenaars zijn:
Namens VvE Clematis: Bert Hendriksen
Namens Eco2Service: Marc Kok
Namens Kodi: Adriaan van Diepen