Castricum wordt ingehaald door andere gemeenten

 In Nieuws

Castricum komt in zijn raadsprogramma niet verder dan

  • Creëert mogelijkheden voor iedere inwoner om energieneutraal te worden
  • Zorgt voor een breed gedragen aanpak voor de energietransitie
  • Maakt een provinciaal en landelijk afgestemd meerjarenplan voor de energietransitie van de bestaande bebouwing.

Andere gemeenten gaan veel verder. Zie het item tientallen-gemeenten-willen-snel-huizen-van-het-aardgas-halen van 26 juli op het NOS journaal

Leave a Comment