Afgelopen raadsvergadering 10 oktober jl. heeft de raad in overgrote meerderheid ingestemd met het voorstel van B&W om aan te sluiten bij de Regionale Energie Strategie (RES), die voortvloeit uit het nationaal Klimaatakkoord. Ook stemden op 2 na alle partijen in met een voorstel van Groen Links, D66 en PvdA om onder andere de inwoners van de gemeente nauwer bij dit hele proces te betrekken. In de RES moeten alle Nederlandse gemeenten aangeven welk aandeel ze leveren aan het opwekken van meer duurzame energie, en hoe ze dat gaan doen.