CALorie zoekt nieuwe bestuursleden (vrijwilliger)

 In Nieuws

CALorie bouwt aan een krachtig bestuur die samen met de mensen uit de werkgroep Castricum duurzamer maakt. Wij zoeken mensen die met beide benen in de verduurzaming en/of warmtetransitie staan. Een visie hierover hebben en bevlogen zijn om dit over te brengen naar de mensen in Castricum.

Dit levert jou energie op doordat je in teamverband samen werkt, bestuurservaring en inzicht in hoe het werkt binnen de gemeente.

Je moet warm lopen voor één of meer van de volgende onderwerpen: energieopwekken met zon of wind, mensen begeleiden en motiveren om te isoleren, afstemming met de gemeente over de energietransitie, duurzame mobiliteit, voorlichting geven op onze scholen of communicatie.

Jij moet een teamplayer zijn, want samen maken we het bestuur. Verder humor, doorzettingsvermogen en een helicopterview.

Voel jij je hiertoe aangetrokken? Stuur dan een mail naar voorzitter@calorieenergie.nl

Wil je je op een andere manier voor CALorie inzetten? Dan kan dat ook. Samen gaan we om de tafel (buiten) zitten en gaan kijken waar jij binnen CALorie zou passen.

Leave a Comment