CALorie tekent samenwerkingsovereenkomst met Kodi

 In Nieuws

Het bedrijf Kodi b.v. en CALorie gaan samenwerken op het gebied van de realisatie van grote innovatieve, energiebesparende systemen. Kodi ontwerpt, realiseert en onderhoudt installaties op het gebied van onder andere elektrotechniek, meet- en regeltechniek, warmtepomptechniek en koudetechniek. Voor de samenwerken kan Kodi bijvoorbeeld voor enkele tienduizenden euro’s een flat in Castricum energiezuinig maken. De flatbewoners betalen Kodi in enkele jaren terug, door een normaal ‘hoge’ energierekening te betalen, terwijl het daadwerkelijke stroomverbruik veel lager is geworden. CALorie kent Castricum, dus kan zij advieswerk verrichten. Bijvoorbeeld advieseren over welke flat in aanmerking zou kunnen komen, hoe daar energiebesparing zou kunnen plaats vinden en hoe de bewoners betrokken kunnen worden bij deze energiebesparing. CALorie heeft draagvlak in Castricum, dus kan zij de flats belangeloos aanbevelen.
De samenwerking heeft een looptijd van drie jaar.

Meer informatie
In Castricum staan veel grote gebouwen. Denk aan de flats, scholen, sporthallen, maar ook de gebouwen van Dijk&Duin. Deze gebouwen zijn grootgebruikers in energie. En vaak zijn de gebouwen niet erg goed geïsoleerd en liggen de daken ervan, hoe geschikt ook, niet vol met zonnepanelen. Omdat hier grote kansen liggen om Castricum verder te verduurzamen, richt CALorie zich op deze gebouwen. Dat doet zij met het bedrijf Kodi, dat gespecialiseerd is in energiebesparende technieken voor grote gebouwen.
Er is een scan gemaakt van de gehele kern Castricum, van waaruit een short list is opgesteld met de meest kansrijke gebouwen. Dat zijn de gebouwen waarvan verwacht wordt dat de installaties het snelst terugverdiend zijn voor de eigenaren/gebruikers. Een grote installatie met WKO (warme-koude opslag) is een basistechniek in het aanbod. Na installatie van deze prachtige technologie kan het gebouw geheel of gedeeltelijk van het gas af!
Het kost natuurlijk wel wat. Voor de eigenaren die de investering niet kunnen doen is een elegante oplossing bedacht, waarbij Kodi financiert volgens het ESCO-model (energy service company). Kort gezegd betekent dit: wél de voordelen van energiebesparing, niet de financiële nadelen. CALorie is momenteel over de opties in gesprek met de Verenigingen van Eigenaren van de flats Amaryllis, Clematis, De Weere en met de eigenaar van Dijk&Duin.