Hier een kort verslag van de inspraakavond over de concept Kadernota 2018.  reactie-op-concept-kadernota-2018-2.0
Het was erg interessant en nuttig dat er 3 mensen van CALorie waren, Manuel, Guus en Otto, er waren.
Manuel heeft een korte toespraak ter toelichting van de brief gehouden, zie toelichting-reactie-kadernota-2018-1-juni-2017.
Gelukkig konden we voorkomen dat €65.000 geld gelabeld ‘VNG innovatie’ eventjes makkelijk geschoven kon worden naar ‘duurzame energie projecten in Castricum’: dit is de subsidie die CALorie heeft binnengesleept
De politieke discussie komt pas richting 22 juni wanneer de kadernota politiek wordt besproken.