CALorie op het gemeentehuis

 In Nieuws

In acht verschillende projecten geeft CALorie uitvoering aan het programma duurzaamheid van de gemeente. Logisch dus dat we na het aantreden van het nieuwe college van B&W op kennismakingsbezoek zijn geweest bij wethouder Falgun Binnendijk die duurzaamheid in zijn portefeuille heeft.

Op 4 oktober togen CALorie coördinator Manuel den Hollander en voorzitter Are Dekker ten gemeentehuize. Daar maakten we kennis met een enthousiaste wethouder die de energietransitie en de rol die de gemeentes daarin krijgen serieus wil nemen maar ook heel nadrukkelijk stelt dat daarvoor draagvlak bij de bevolking nodig is en dat CALorie, als bewonersinitiatief daarbij van cruciaal belang is. Naast wethouder Binnendijk nam ook Otto van den Berg als net benoemde “regisseur energietransitie” binnen de BUCH, deel aan het gesprek. Binnen onze gemeente en in samenwerking met andere gemeentes in de omgeving wordt hard gewerkt aan de eerste contouren van een “Regionale Energie Strategie”. Onthoudt de afkorting RES daarvan, die zal de komende tijd nog veel voorbijkomen.

In een prettige sfeer en in het wederzijdse besef dat we elkaar nodig hebben sloten we de kennismaking af. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Leave a Comment