CALorie bestaat 10 jaar: verslag van de lustrumbijeenkomst

De voorzitter van CALorie, Evert Castelein, tijdens de video bijeenkomst

door: Ans Pelzer

Fietsend door het dorp, zonnepanelen tellen en enthousiaste voorlopers

Over enthousiaste vrijwilligers en samen op de fiets zonnepanelen tellen, dat vertellen eerst betrokkenen bij CALorie van tien jaar geleden. Vanaf het begin telde CALorie veel vrijwilligers die zich in werkgroepen bijvoorbeeld rond zonnepanelen of isolatie verzamelden om Castricum te verduurzamen. Daar is eigenlijk niets aan veranderd, zo concludeerden de ruim veertig digitale feestvierders dertien januari jl.

Ook in 2020 wordt er bij CALorie nog steeds met veel vrijwilligers gewerkt rondom deze thema’s.

Inmiddels zijn er werkgroepen bijgekomen rondom het maken van warmtescans, CALorie leidde energiecoaches op en de werkgroep aardwarmte ging aan het werk.

Verduurzaming is niet rechts of links; CALorie is welkom!

De belangrijkste verandering is wel dat zo’n tien jaar geleden er vrijwel alleen door CALorie aan verduurzaming werd gewerkt, weet oud-wethouder Portegies. “Ik was blij toen CALorie bij de gemeente aan klopte. Dat er iets zou moeten gebeuren met verduurzaming daar waren we allemaal van overtuigd, verduurzaming is niet links of rechts. Maar hoe en wie dat zou moeten gaan doen, daar waren eigenlijk nauwelijks ideeën over.  Calorie had denk- en doe-kracht, dat miste ik bij de politiek, CALorie was welkom!”.

Ook de huidige wethouder Binnendijk is blij met CALorie. Hij heeft er de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen nog eens op nagekeken en vrijwel alle partijen noemen CALorie als belangrijke speler in de verduurzaming van Castricum. “Dat is knap”, meent wethouder Binnendijk en “ik werk graag met CALorie samen CALorie is de club van inwoners en die hebben we de komende jaren hard nodig!”

Er waren digitale felicitaties van binnen en buiten het dorp en van jong en oud.  De jongste gast, Karel, hoopte dat CALorie zijn werk erop zit als hij 50 is. Zijn zus Loes van 16 uitte vooral haar zorgen over klimaatverandering. Burgervader Toon Mans gaf ook zijn felicitaties en benadrukte eveneens het belang van CALorie.

Grootste verandering

CALorie werkt stug door aan de verduurzaming van Castricum en telt inmiddels zo’n 700 leden.  Klimaat en verduurzaming was tien jaar geleden geen onderwerp voor lokaal beleid. Wethouder Binnendijk weet dat we nu in een andere wereld leven. “De lokale overheid krijgt taken van het Rijk in de verduurzaming, we werken aan aardgasvrije wijken en er is een Regionale Energie Strategie. Voorheen was CALorie de enige speler wanneer het gaat over duurzaamheid nu is de gemeente naar voren gestapt en hebben de gemeente en CALorie elkaar in een nieuwe rol moeten vinden. Dat was wel even een worsteling.”

De huidige voorzitter van CALorie Evert Castelein meent: “CALorie heeft veel contacten met de inwoners van Castricum. Door en voor de burgers was steeds onze werkwijze en dat blijven we doen.”

Castricum in 2030 energie onafhankelijk?

We hebben 20 procent van de opgave gerealiseerd, gaan we het halen in 2030?

Portegies: “ja ik hoop het heel erg, maar het is nog een enorme stap te gaan. CALorie blijft een belangrijke speler. Het is moeilijk, maar niets is onmogelijk.”

Binnendijk: “het wordt spannend. CALorie wees vooral de luis in de pels en ben het niet altijd met mij, de wethouder eens. Over windmolens gaan we het nu even niet hebben.”

Wanneer is de eerste wijk van het gas af?

Binnendijk: “2025 hoop ik. Er ligt een haalbaarheidsonderzoek warmtenet.  Als dat af is gaan we grote stappen zetten.”

Het succes van CALorie?

Voor en door inwoners en in hechte samenwerkingsverbanden. En daar gaat CALorie met veel vrijwilligers gewoon mee door.”

Jurgen van der Heijden, één van de oprichters van CALorie, aan het woord

Evert Castelein vertelt waar CALorie nu staat

Interview met de wethouders

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *