Dinsdag 18 juni aanstaande houdt CALorie een Algemene Leden Vergadering, in Heeren van Limmen. Leden kunnen zich HIER opgeven.

CALorie is een leden-organisatie met onze leden aan het roer. Nu de energietransitie in Nederland echt op gang begint te komen moeten we als burgerinitiatief nog duidelijker keuzes maken. Op de ledenavond van 9 april bleek al dat er genoeg stof tot nadenken is. Zie ook de presentatie van Odile Rasch over de energietransitie in Noord-Holland Noord. Intussen hebben we ons werkplan 2019-2021 erop aangepast.

Stemmen tijdens de ledenavond van 9 april 2019

Vóór de pauze nemen we ruim de tijd om onze plannen voor de komende jaren met de leden bespreken. Op een manier waarbij iedereen aan bod komt.

Het laatste half uur van de avond is een formele ALV waarin jaarstukken (verslag inhoudelijk & financieel, kascommissie, begroting 2019, bestuursverkiezing etc.) in verhoogd tempo langs zullen komen. 

Je moet je weer van tevoren opgeven. Dan kan door HIER te klikken.
NB. Je moet natuurlijk wel lid van CALorie zijn. Ben je dat nog niet dan kan je dat worden door je hier op te geven.


Voor leden die via de klankbordgroep vóóraf willen bijdragen aan het werkplan 2019-2021 zijn er nog 5 stoelen vrij op dinsdagavond 28 mei (19.30-21.00). Opgeven via guus@calorieenergie.nl.