CALorianen Arie en Manuel gaan…

 In Nieuws

In het voorjaar van 2020 vertrekken twee vertrouwde Calorie gezichten.

Wat eerder dan gepland neemt Arie Dekker afscheid als voorzitter van CALorie.

Rondom de zomer van 2020 zou Arie stoppen als voorzitter. Onlangs kondigde Arie aan per direct te stoppen als voorzitter. De reden voor zijn vertrekt vat hij samen met: ”drukke overige werkzaamheden, privé situatie maar ook dat het (nog) niet gelukt is om CALorie 3.0 te realiseren.”

“CALorie 1.0 was toen we begonnen als pioniers voor de duurzaamheid, CALorie 2.0 was toen er betaalde coördinatoren kwamen en CALorie 3.0 zou er nu moeten zijn. CALorie 3.0 moet een zijn CALorie waarbinnen een nieuw evenwicht gevonden wordt tussen de nieuwe rollen van gemeente en CALorie. De gemeente heeft immers vanwege het Rijk de taak de energietransitie vorm te geven. Ik ben er  niet in geslaagd om met CALorie in dat krachtenveld een vernieuwde taak en rol te realiseren.”

Arie zijn lijfspreuk is: “Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving” (Albert Einstein). Hij zag  echter onvoldoende beweging meer in CALorie.

Arie is zes jaar bestuurslid geweest waarvan drie jaar voorzitter van het CALorie bestuur. Hij is sinds de oprichting van CALorie tien jaar geleden actief betrokken bij Calorie.

 

Als interim-voorzitter zal Ans Pelzer optreden.  In de volgende ledenvergadering zal onder meer worden gesproken over de definitieve taakverdeling en de bestuurssamenstelling.

 

 

 

 

 

Manuel den Hollander stopt met zijn werkzaamheden voor CALorie met ingang van 1 april

Manuel is sinds zijn aantreden als coördinator zeven jaar geleden het gezicht van CALorie. Als pionier van de duurzaamheid in Castricum e.o. werd Manuel niet alleen het gezicht van CALorie maar ook van de duurzaamheid. Manuel heeft besloten in het nieuwe krachtenveld zijn eigen weg te gaan en niet langer werkzaamheden voor CALorie te verrichten. Met respect voor zijn werk neemt het bestuur afscheid van Manuel.

 

 

 

In de komende ledenvergadering nemen we afscheid van Arie en Manuel.  Tevens zullen we dan de nieuwe aspirant bestuursleden voorstellen en met de leden oplossingen zoeken voor de CALorie werkzaamheden die gewoon door moeten gaan. Op de agenda dan ook: hoe verder met CALorie.

De datum voor de ledenvergadering wordt z.s.m bekend gemaakt,

Het bestuur

Leave a Comment