Destijds is door een uitspraak van het Europees Hof (20 juli 2013) bepaald dat ook particulieren die met hun zonnepanelen elektriciteit opwekken ondernemer zijn en BTW kunnen terugvragen. In ons land is toen bepaald dat  mensen die na 20 juni 2013 zonnepanelen hebben gekocht hun aanvraag moeten indienen binnen vijf jaar na het kalenderjaar van de aanschaf. De Hoge Raad heeft nu recent in en arrest van 15 december gesteld dat er in de wet geen termijn is opgenomen. Daardoor zouden consumenten die eerder zonnepanelen hebben gekocht mogelijk ook in aanmerking komen voor een teruggaaf van de btw. De belastingdienst heeft op hun website sinds 22 december informatie staan hoe te handelen. Het komt er op neer dat  bij aanschaf destijds in 2012 er voor 1 januari 2018 (!!) een formulier “Opgaaf Zonnepaneelhouders”moet zijn ingediend.
Voor de situatie dat zonnepanelen tussen 1 januari 2013 en 20 juni 2013 zijn gekocht kan de BTW nog in 2018 teruggevraagd worden.

De Vereniging Eigenhuis heeft op de website een Stappenplan staan waarin wordt geadviseerd naast het indienen van het formulier “Opgaaf Zonnepaneelhouders” de terugvraag ook een brief naar het eigen belastingkantoor te sturen.