Bestuur

Bestuur

Het bestuur van CALorie bestaat (sinds april 2021) uit:

Allen wonen in de gemeente Castricum.

Mindmap Ambities CALorie 2025