Bedrijven in Castricum verduurzamen

Castricum – Meer bedrijven en panden op de Castricummer Werf maken gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. Daardoor loopt de energiemeter minder snel op en soms zelfs achteruit. Verduurzaming maakt bedrijven ook aantrekkelijker voor marktpartijen en consumenten die maatschappelijk bewust inkopen. Het mooiste resultaat van het project tot nu toe is dat het verbruik van gas en elektriciteit op de werf flink terugloopt.

Voor CALorie zijn de energie-experts van het team Verduurzaming Castricummer Werf Arjen Fruitema en Wim Schermer. ”We zijn langsgegaan bij ondernemers om plannen te schrijven, voorstellen te doen om ze zo te ontzorgen. Ook hebben we bijeenkomsten georganiseerd om ondernemers met elkaar in contact te brengen en over duurzaamheid te informeren. Zo hebben we bijvoorbeeld Hans De Ridder ontmoet. Hans heeft een machineverhuurbedrijf en heeft alle machines elektrisch gemaakt. Die samenwerkingen en ontmoetingen resulteerden ook in de plaatsing van inmiddels al een aanzienlijk aantal zonnepanelen, bijvoorbeeld op het dak bij de Aad de Wit. De plaatsing van warmtepompen begint ook op gang te komen”

De Stichting CALorie Business Club, waaraan naast Arjen Fruitema en Wim Schermer een aantal anderen een bijdrage levert aan de activiteiten voor de ondernemers van de Castricummerwerf, heeft voor de ondernemers, die willen verduurzamen gemeentelijke en provinciale subsidies aangevraagd. In een aantal gevallen zijn zelfs extra subsidies gerealiseerd bovenop de al bekende mogelijkheden. De Stichting helpt zo op proactieve wijze en met kennis van zaken om beleid en ambitie te vertalen naar concrete initiatieven. De organisatie en de samenwerking met ondernemers maakt CALorie één van de koplopers in de regio.

Stroomversnelling

Verduurzamen is steeds sneller financieel interessant, mede als gevolg van de situatie in Oekraïne. De terugverdientijd voor een investering ligt nu op twee à drie jaar. De uitdaging is om bedrijventerreinen zo snel mogelijk gasvrij te maken en zelf groene stroom op te wekken. Daarbij wordt ernaar gestreefd de opgewekte stroom zo efficiënt mogelijk te benutten, te delen en – in de toekomst – op te kunnen slaan.

Er hebben zich veel bedrijven aangesloten bij deze doelstelling. CALorie wil de resterende partijen er met financiële en groene argumenten van overtuigen gebruik te maken van de subsidies die zij verwerft. Dat het zinvol is om van de expertise van CALorie gebruik te maken kunnen de ondernemers op de Castricummer Werf van elkaar horen. De uitdagingen zitten in het bereiken van de juiste mensen en bedrijven op de Castricummer Werf en andere bedrijventerreinen in de gemeente. De stichting zet zich daarom in om de voordelen van verduurzaming zoveel mogelijk in getallen uit te drukken. Via mailings en artikelen in de media houdt de Stichting iedere ondernemer op de hoogte van de meest recente kansen en uitdagingen op verduurzamingsgebied.

Meer weten? Wil je meer weten over de ervaringen en verhalen van de ondernemers van Castricum? Kijk vooral op onze site https://www.calorieenergie.nl/project-verduurzaming-castricummer-werf/ of bekijk dit artikel in de Castricummer: https://www.castricummer.nl/gasverbruik-loopt-terug-verduurzaming-castricummer-werf-in-volle-gang/

Zelf een bedrijf in de gemeente Castricum en interesse in verduurzaming? Neem contact op met Leo van Schoonhoven (klantcontactpersoon), tel. 06 – 24 77 59 02 email: leo@calorieenergie.nl Of mail Info-verduurzaming.Castricum@calorieenergie.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *