Algemene ledenvergadering van CAlorie

Bij Johanna’s Hof verzamelen zich 25 leden voor de algemene ledenvergadering, woensdag 18 mei 2022, om de jaarstukken vast te stellen.

Ankie Dil, de nieuwe voorzitter, opent de vergadering en heet iedereen welkom, wat na de twee online TEAMS meetings vanwege corona over de statuten, toch wel erg prettig was.

Na de inleidende manoeuvres zoals vaststellen van agenda en verslagen komen de financiƫn aanbod. Altijd een interessant punt. Het is tenslotte een graadmeter van hoe we ervoor staan.

Martin van den Berg, de penningmeester, legt uit dat het nieuwe administratiesysteem het werken veel eenvoudiger heeft gemaakt wat door de kascommissie wordt bevestigd. We hebben nog steeds een wat te groot eigen vermogen al proberen we dat wel te verminderen. De begroting voor volgend jaar geeft dan ook een tekort aan.

Discussie over het inzichtelijk maken van de uitgaven zoals voor wie publicaties welke nu als bestuurskosten worden opgevoerd leveren geen ander plaatje voor het totaal. De stukken en het verslag van de kascommissie worden goedgekeurd en het bestuur gedechargeerd voor het gevoerde beleid.

Desgevraagd geeft Maarlen Heeman zich op voor de kascommissie, terwijl de twee zittende leden bereid zijn om nog een jaar door te gaan.

Na een korte pauze staat het beleidsplan 2022-2026 centraal (U las daar al over in de laatste nieuwsbrief) zoals het door bestuur met input van alle werkgroepen binnen CALorie is gepubliceerd. Dit levert een levendige discussie op waaruit blijkt dat veel van de onderwerpen, zoals missie, visie, kernwaarden etc, de aanwezige leden zeer aanspreken. Belangrijk is vooral het adviseren van de inwoners om je woning te verduurzamen. De rol van de energiecoaches is hierbij essentieel en een individuele benadering blijkt noodzakelijk en gewenst, zoals bijvoorbeeld bij de bedrijven op de Castricummerwerf zo succesvol is gebleken. Echter, CALorie heeft hier de capaciteit niet voor. Daarom zal een campagne worden gevoerd voor meer leden en vooral vrijwilligers.

De communicatie tussen de diverse werkgroepen moet versterkt worden om onderling nog beter te kunnen opereren. Hier ligt een belangrijke taak van de ondersteunende werkgroep Interactie. Door de werkgroep Interactie is een communicatieplan opgesteld om dit proces te stroomlijnen.

Na de rondvraag, waarbij door diverse leden gewezen wordt op allerlei activiteiten op het gebied van duurzaamheid, volgde een applaus voor het bestuur.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.