Op 27 juni is er weer een algemene ledenvergadering (ALV) van CALorie. Deze is, net al vorig jaren, in de Kern en begin om 20:00.

Daar zal ook de financiële positie van CALorie besproken worden. Om je daar goed op voor te kunnen bereiden staan hier de jaarcijfers van 2017