Algemene Ledenvergadering – 15 september 2020

 In Agenda, Nieuws

Het bestuur van CALorie nodigt al haar leden van harte uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 september 2020.

Vanwege de Corona maatregelen zal de vergadering dit jaar digitaal plaatsvinden. Een uitnodiging is ook per mail aan alle leden verzonden. In deze mail staat, naast de stukken, ook hoe je toegang krijgt tot de digitale vergaderruimte.

De vergadering start om 20:00 uur en zal tot ongeveer 21.30 uur duren.

Inloggen in de vergaderruimte kan vanaf 19.30 uur.  Tijdens dit half uur zal de Werkgroep Zon meer vertellen over de nieuwste zonnecentrale.

De agenda:

   1. Opening
   2. Mededelingen
   3. Ingekomen stukken
   4. Verslag vorige ALV
   5. Bestuurlijke ontwikkelingen 2019 – nu
   6. Jaarverslag bestuur en werkgroepen
   7. Jaarverslag penningmeester
   8. Verslag kascommissie
   9. Verslag kascommissie over 2020
   10. Vaststelling begroting
   11. Verkiezingen bestuursleden
   12. Wat gaan we doen, waar willen we heen
   13. Rondvraag
   14. Sluiting

Voor vragen of opmerkingen kan je een mail sturen naar de secretaris.

Leave a Comment