Autodelen = Samen delen

Naar schatting van het CBS veroorzaakt de Castricumse ‘mobiliteit’, dus hoe we ons verplaatsen in en om de kernen, zeker 30% van onze lokale CO2-uitstoot (zie Klimaatmonitor). Dat is de hoofdreden dat we nu dit lastig onderwerp ook bij de hoorns willen vatten. We zijn bezig met een wat ons betreft broodnodig Duurzaam Mobiliteitsplan. En we willen graag starten met elektrisch autodelen, het liefst nog in 2018.

We hebben al goed onderzoek gedaan naar autodelen. Ons oog is gevallen op Buurauto, een bedrijfje dat elektrisch autodelen op  coöperatieve wijze begeleidt, een wijze die bij onze coöperatieve vereniging past. Waarom elektrisch delen? En hoe werkt dat dan? Dit kun je hieronder lezen. Om elektrische deelauto’s haalbaar te maken moeten we als bewoners samenwerken. We kunnen niet starten zonder dat mensen serieus geïnteresseerd zijn. Om een idee te krijgen van de interesse bij bewoners, hebben we twee zaken op touw gezet:

1) een publieksavond, die plaatsvond op 5 juni om 20 uur (19.30 uur inloop) in Wier&ga op het Bakkersplein. Buurauto was er ook, met een proefauto.

2) een korte enquête. Als u dit leest, dan vragen we u nederig om deze hier online in te vullen…

De respons was goed, en ook de gemeente reageert positief. Daarom denken we in november 2018 te kunnen starten met drie elektrische deelauto’s. Wordt vervolgd… (houd de nieuwsbrief in de gaten). Concrete interesse aangeven kan altijd: mail dan naar manuel@calorieenergie.nl.

Waarom autodelen?

Autodelen heeft de toekomst. Wij denken dat de overgang naar duurzame mobiliteit niet zonder autodelen kan. Schone en duurzame auto’s zijn namelijk duur in aanschaf en het duurt simpelweg te lang als alle particulieren op een tweedehands elektrische auto over willen gaan. Om elektrisch rijden voor alle particulieren mogelijk te maken, willen we samenwerken met Buurauto, de elektrische auto die je deelt met je buren. Samen delen dus. Het scheelt veel vieze uitstoot, het scheelt ruimte, en het is nog gezellig ook. Bovendien volgt uit de berekeningen dat het gebruiken van een buurauto in het totale kostenplaatje niet duurder uitkomt dan het gebruik van een eigen auto.

Hoe werkt het?

Deels ligt het antwoord op deze vraag aan u, de bewoner met interesse. Want er zijn verschillende mogelijkheden, en die willen we graag samen verkennen. Maar de basis is bekend. Autodelen bij Buurauto is heel eenvoudig. Als je deelneemt aan buurauto, krijg je toegang tot één of meerdere Buurauto’s. Je kunt die auto’s heel eenvoudig met je smartphone reserveren en openen/sluiten. Je ontvangt als het ware een digitale sleutel op je smartphone, waarmee alleen jij de auto kunt gebruiken op het tijdstip dat jij hem hebt gereserveerd. Dat is wel zo handig. Het extra coöperatieve van Buurauto is dat je een auto kunt delen met een groepje uit de buurt. Lekker dichtbij, gezellig en betrouwbaar. Meer informatie op de site van Buurauto.

We verwachten nog in oktober echte inschrijvingen te kunnen verzorgen, en in november te starten met drie deelauto’s. Wordt vervolgd, houd de nieuwsbrief vooral in de gaten…