Autodelen = Samen delen

Naar schatting van het CBS veroorzaakt de Castricumse ‘mobiliteit’, dus hoe we ons verplaatsen in en om de kernen, zeker 30% van onze lokale CO2-uitstoot (zie Klimaatmonitor). Dat is de hoofdreden dat we nu dit lastig onderwerp ook bij de hoorns willen vatten. We zijn bezig met een wat ons betreft broodnodig Duurzaam Mobiliteitsplan. En we willen graag starten met elektrisch autodelen, het liefst nog in 2018.

We hebben goed onderzoek gedaan naar autodelen. Ons oog is gevallen op Buurauto, een bedrijfje dat elektrisch autodelen op coöperatieve wijze begeleidt, een wijze die bij onze coöperatieve vereniging past. Waarom elektrisch delen? En hoe werkt dat dan? Dit kun je hieronder lezen. Om elektrische deelauto’s haalbaar te maken moeten we als bewoners samenwerken.

Ook de gemeente is enthousiast en werkt goed mee met bijvoorbeeld het plaatsen van laadpalen. Per 3 november 2018 zijn we gestart met drie elektrische deelauto’s. Het concept is nog niet in beton gegoten. LET OP:

  • We hebben drie elektrische deelauto’s, te weten een Nissan Leaf 30 KW, een Nissan Leaf 40 KW en een Peugeot Partner.
  • De twee Nissans krijgen ieder een groepje van vijf of zes vaste bestuurders, die onderling en via de app Juuve reserveringen e.d. afstemmen. De bestuurders sluiten een abonnement af bij Buurauto.
  • De Peugeot Partner zal breder beschikbaar zijn. CALorieleden kunnen onder schappelijke voorwaarden intekenen voor alleen deze deelauto en betalen per gereden kilometer. Bijvoorbeeld handig bij het vervoeren van grote spullen.
  • Het deelconcept start met een proefperiode waarin de Nissan Leafs een plek krijgen bij de laadpalen tegenover het station en op de Brink. Na verloop van tijd zullen er optimale locaties worden gezocht voor de groepjes van buurtbewoners die ontstaan.
  • Omdat we nog geen goed zicht hebben op het aantal inschrijvingen voor de Nissan Leafs, kunnen we ook nog geen groepen indelen. Daarnaast vinden wij het logisch dat inschrijvers in goed overleg invloed hebben op bepaalde spelregels. Daarom stellen wij het volgende: a) wie het eerst komt, wie het eerst maalt; b) we gaan in november graag in overleg met inschrijvers om een voor iedereen zo gunstig mogelijke situatie te creëren; c) wij voorzien dat bij het ‘oefenen’ door inschrijvers met de auto’s en door het proces van groepsformatie de maand november nog wat chaotisch kan verlopen qua reserveringen en afstemming onderling. Maar dit hoort bij het dynamische karakter van vooroplopen in verduurzaming!:-)

 

Waarom autodelen?

Autodelen heeft de toekomst. Wij denken dat de overgang naar duurzame mobiliteit niet zonder autodelen kan. Schone en duurzame auto’s zijn namelijk duur in aanschaf en het duurt simpelweg te lang als alle particulieren op een tweedehands elektrische auto over willen gaan. Om elektrisch rijden voor alle particulieren mogelijk te maken, willen we samenwerken met Buurauto, de elektrische auto die je deelt met je buren. Samen delen dus. Het scheelt veel vieze uitstoot, het scheelt ruimte, en het is nog gezellig ook. Bovendien volgt uit de berekeningen dat het gebruiken van een buurauto in het totale kostenplaatje niet duurder uitkomt dan het gebruik van een eigen auto.

Hoe werkt het?

Deels ligt het antwoord op deze vraag aan u, de bewoner met interesse. Want er zijn verschillende mogelijkheden, en die willen we graag samen verkennen. Maar de basis is bekend. Autodelen bij Buurauto is heel eenvoudig. Als je deelneemt aan buurauto, krijg je toegang tot één of meerdere Buurauto’s. Je kunt die auto’s heel eenvoudig met je smartphone reserveren en openen/sluiten. Je ontvangt als het ware een digitale sleutel op je smartphone, waarmee alleen jij de auto kunt gebruiken op het tijdstip dat jij hem hebt gereserveerd. Dat is wel zo handig. Het extra coöperatieve van Buurauto is dat je een auto kunt delen met een groepje uit de buurt. Lekker dichtbij, gezellig en betrouwbaar. Meer informatie vinden en inschrijven kan hier op de site van Buurauto.