Aandacht voor het klimaat: ook in onze regio

Een gewijzigd klimaat heeft ook voor onze omgeving gevolgen

In het Klimaatakkoord is aangegeven dat elke regio in Nederland een Regionale Energie Strategie (RES) opstelt. De BUCH-gemeenten (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) maken daarbij deel uit van de energieregio Noord-Holland Noord en samen met de andere gemeenten uit deze regio bereiden ze zich hierop voor.

De BUCH gemeenten hebben in het ‘Ambitiedocument Klimaat’ beschreven hoe ze de klimaatdoelen in samenhang willen behalen en wat daarvoor nodig is. In dat kader heeft de gemeente Castricum een inwonerspanel KLIMAAT in het leven geroepen. Op dinsdagavond 17 november vond de tweede (digitale) bijeenkomst plaats  van het inwonerspanel KLIMAAT .

Tijdens de bijeenkomst (via Zoom) werd een filmpje vertoond (zie hieronder) en konden de deelnemers via een online vragenlijst hun mening geven.

De volgende bijeenkomst van het Klimaatpanel zal in januari plaats vinden. Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor het klimaatpanel, maar we zullen vanuit CALorie natuurlijk wel de ontwikkelingen volgen. Wil je meepraten over andere onderwerpen? Ga dan naar de site ‘Denk mee over’.

Bekijk hieronder het filmpje waarin wordt uitgelegd wat het Nationaal programma Regionale Energie Strategie behelst, waarom het nodig is en wat de plannen zijn.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *