CALorie en de Ondernemersvereniging Castricum OVC organiseren op woensdag 8 november een inspiratie avond onder de titel “De energietransitie als economische motor”.

In het kort wordt ingegaan op de omwenteling die de transitie van fossiele brandstof naar hernieuwbare energiebronnen de komende jaren gaat betekenen. Natuurlijk is het een enorme uitdaging om de “Parijs doelstellingen” te halen. Maar die uitdaging betekent tegelijk dat er nieuwe kansen zijn voor alle inwoners van de gemeente Castricummers.

Voor de ondernemers opent zich een nieuwe markt en voor de bewoners wordt het mogelijk om steeds meer te besparen op energiekosten. Zo kunnen beide ook bijdragen aan de duurzaamheid.

  • Wie: Iedereen, ondernemer of geïnteresseerde inwoner, is hartelijk welkom.
  • Wanneer: 8 november 20:00 (inloop vanaf 19:30).
  • Waar: Tromp Medical, Oude Haarlemmerweg 75, Castricum

CALorie logo