ALGEMENE LEDENVERGADERING

 In Nieuws

Onze Algemene Leden Vergadering 2019 zal worden gehouden op woensdag 25 september in De Heeren van Limmen, Dusseldorperweg 103  1906 AJ Limmen.

Behalve het “verplichte” formele deel met aandacht voor de financiën, het bestuur en andere zaken die het reilen zeilen in het afgelopen jaar bepaalden, willen we vooral van de gelegenheid gebruik maken om van u te leren. De nu op stoom komende energietransitie is complex en vergt een lange adem terwijl nog veel dingen niet duidelijk zijn. We willen als CALorie vaart zetten achter de transitie maar vooral dat iedereen “aan boord” blijft. Daarom gaan we deze avond op een ontspannen en luchtige manier helderheid proberen te krijgen over datgene wat U belangrijk vindt. Gevoed met die informatie willen we er het komende jaar weer energiek tegenaan gaan. U komt toch ook?

Stemmen tijdens de ledenavond van 9 april 2019
Stemmen tijdens de ledenavond van 9 april 2019

Leave a Comment