Warmteverkenning Castricum

Inmiddels is er met een raadsinformatieavond van 16 mei 2019 weer een kleine stap gezet door het college. Het onderzoeksbureau Over Morgen presenteerde haar onderzoek naar mogelijke wijkaanpak en [...]

CALorie ALV op 18 juni

Dinsdag 18 juni aanstaande houdt CALorie een Algemene Leden Vergadering, in Heeren van Limmen. Leden kunnen zich HIER opgeven. CALorie is een leden-organisatie met onze leden aan het roer. Nu de [...]