Warmteverkenning Castricum

Inmiddels is er met een raadsinformatieavond van 16 mei 2019 weer een kleine stap gezet door het college. Het onderzoeksbureau Over Morgen presenteerde haar onderzoek naar mogelijke wijkaanpak en [...]

Onderzoek naar warmtepompen

11 lessen CALorie heeft afgelopen maanden onderzoek gedaan naar ervaringen met warmtepompen in Castricum en omstreken. Op basis van dertien ervaringen hebben we een lijst opgesteld met [...]

Werkgroep Collectieve Warmte

Met enthousiasme zijn vijf vrijwilligers voor CALorie in de Werkgroep Collectieve Warmte gestapt. Wat is nou precies de afbakening van het ‘werkveld’ van deze groep? Samen kwamen we [...]

Tiny Housing wacht op locaties

(Artikel Hans Boot Tiny Housing voor Nieuwsblad Castricum van 1 mei 2019) Wordt het wonen in een kleine innovatieve en energie-neutrale woonvorm de toekomst voor de grote groep woningzoekenden [...]