Convenant getekend tussen CALorie en de OVC

 In Nieuws

Ook onze ondernemers zijn zich steeds meer bewust van noodzaak en nut (!) van verduurzamen van hun bedrijf en in hun bedrijfsvoering. CALorie heeft al vaker bij hen en bij de ondernemersvereniging OVC aan de deur geklopt. Nu is er een op 19 september een convenant gesloten tussen CALorie en OVC met doelstellingen en afspraken tot samenwerking en ondersteuning.

Er is zeker al een aantal ondernemers die voorloper zijn. Bijvoorbeeld Tromp Medical in het fraaie pand aan de rand vd Castricummer Werf. En verhuisbedrijf Aad de Wit met elektrische verhuiswagens. Echter, er zijn nog veel bedrijven die de omslag moeten maken – overigens net als een groot aantal particulieren dat nog weinig of niet aan verduurzaming van de woning doet.

Leave a Comment